Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 362/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, της απόκτησης στο πλαίσιο χρηματιστηριακής συναλλαγής από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ποσοστού συμμετοχής 51,84% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ.

Κατηγορία 2007
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2006

Απόφαση 308/2006

Λήψη απόφασης επί της από 17-5-2006 (αριθμ. ημ. πρωτ. 2809/18.5.2006) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, της αλλαγής του ελέγχου από κοινό σε αποκλειστικό επί της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. από την εταιρεία FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.

Κατηγορία 2006
Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2005

Απόφαση 287/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 27.4.2005 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς της εταιρείας The Nuance Group Ελλάς Γενική Εμπορική Α.Ε. από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.

Κατηγορία 2005
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2002

Απόφαση 206/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 27.11.2000 καταγγελία της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά των εταιρειών ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΑΠ Α.Ε., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε., τις οποίες καταγγέλλει για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2002

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.