Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2001

Απόφαση 187/2001

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 2.3.2000 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, ως συγκέντρωση επιχειρήσεων, συμφωνία ίδρυση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία E-VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τις εταιρίες με την επωνυμία: 1) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., 2) ΔΕΛΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., 3) ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., 4) ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., 5) ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 6) ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε..

Κατηγορία 2001
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 167/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 17/2/2000 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιριών ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ, και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που αφορά την ίδρυση κοινής θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία SIGMA ΟΝ LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ.

Κατηγορία 2000
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 136/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 11.10.1999 και με αρ. πρωτ. 1861 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703.77, όπως ισχύει, πράξης σύστασης της κοινής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΕΛΕΣΙΣ ΝΤΑΪΡΕΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ και το διακριτικό τίτλο «TELESIS DIRECT Α.Ε.Λ.Δ.Ε.» από τις εταιρείες ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (νυν ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ.), Δ.Ο.Λ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (νυν Δ.Ο.Λ DIGITAL A.E.) και ONE WORLD AE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Κατηγορία 2000

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.