Επιτροπή Ανταγωνισμού

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2001

Απόφαση 179/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 23.8.2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Scopelife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ στην ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

Κατηγορία 2001
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 133/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15.12.1999 γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α. και NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Α.Ζ. από τον Παύλο Ψωμιάδη και τις εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ..

Κατηγορία 2000
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2000

Απόφαση 122/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 9.11.1999 γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και τον κύριο μέτοχο αυτής κ. Παύλο Ψωμιάδη, ποσοστών 94,44% και 5,56%, αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας COMMERCIAL UNION LIFE AEAZ

Κατηγορία 2000

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.