Κυριακή, 03 Φεβρουαρίου 2013

Απόφαση 559/2013

Λήψη απόφασης επί της διερεύνησης πιθανής παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 703/1977, όπως ίσχυε, κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου σχετικά με διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων των νομών Πέλλας και Φθιώτιδας.

Απόφαση 559/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 559/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 17η Ιανουαρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Παραγωγή και κατασκευή σκυροδέματος
Αντικείμενο Απόφασης Διερεύνηση πιθανής παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 703/1977, ως ίσχυε, κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 703/77(νύν άρθρου 39 παρ. 5 ν. 3959/2011).

Διατακτικό Απόφασης  Διαπιστώνει Παράβαση. Επιβολή Προστίμου
Καταγγέλουσα/ες  Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελόμενη/ες  

ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε
Περίληψη Απόφασης  

Με την απόφαση αυτή (ΕΑ 559/VII/2013) η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα στις επιχειρήσεις ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και στην παραγωγή σκυροδέματος, για παράβαση του άρθρου 26 παρ.6 του ν.703/1977, καθώς παρεμπόδισαν από κοινού την επιτόπια έρευνα της Επιτροπής επί πιθανολογούμενων παραβάσεων των κανόνων ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου ότι μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών αρχείων είχε διαγραφεί με απομακρυσμένη πρόσβαση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή υψηλόβαθμου στελέχους και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, με το σκοπό να μην εντοπισθούν τα διαγραφέντα αρχεία από την ομάδα ελέγχου. Το γεγονός ότι είχε μεσολαβήσει επέμβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του συγκεκριμένου στελέχους επιβεβαιώθηκε αργότερα από ειδικό πραγματογνώμονα, στον οποίο η Επιτροπή ανέθεσε να εξετάσει τον κατασχεθέντα σκληρό δίσκο του επίμαχου υπολογιστή και να ανακτήσει τα διαγραφέντα αρχεία. Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις παρεμπόδισαν τον έλεγχο, κατά παράβαση της υποχρέωσης πλήρους αποδοχής της έρευνας και ενεργούς συνεργασίας με τα στελέχη της Επιτροπής κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, ιδίως λόγω της μη παρουσίασης όλων των στοιχείων και εγγράφων σχετικών με την έρευνα.

Τέλος, η Επιτροπή Επέβάλε πρόστιμο ύψους εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στις εταιρίες ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. για τη διαπιστωθείσα από κοινού παράβαση του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 703/77 (νυν άρθρου 39 παρ. 5 ν. 3959/2011).

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 187/2013 ΔΕΑ 1538/2015
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!