Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση 558/2013

Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011.

Απόφαση 558/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 558/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 7η Ιανουαρίου 2013
Αντικείμενο Απόφασης Καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011
 
Περίληψη

Στο πλαίσιο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του ν. 3959/2011 κατά τον προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης (Απόφαση 558/VΙI/2013). Με την απόφαση αυτή, και τα σχετικά έντυπα συνοπτικής και πλήρους γνωστοποίησης που τη συνοδεύουν, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της γνωστοποίησης, κατ’ άρθρα 5 – 10 του ν. 3959/2011, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, ήτοι τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για τη διεξαγωγή της έρευνας και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συγκέντρωσης στις σχετικές αγορές, και εξειδικεύονται, στα πρότυπα του ενωσιακού δικαίου, τα κριτήρια υπαγωγής στην απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης ορισμένων συγκεντρώσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο έλεγχος των συγκεντρώσεων γίνεται πιο επικεντρωμένος και αποτελεσματικός.

 Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 558/VII/2013 απόφαση της Ολομέλειας εξειδικεύονται τα κριτήρια υπαγωγής στην απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης ορισμένων συγκεντρώσεων με βάση το έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης, στα πρότυπα του ενωσιακού δικαίου, ιδίως στις περιπτώσεις:

(α)          ανυπαρξίας οριζόντιας επικάλυψης ή/και κάθετης σχέσης στις δραστηριότητες των μερών στην αγορά,

(β)          ανυπαρξίας επηρεαζόμενων αγορών, δηλαδή συγκεντρώσεις με οριζόντια επικάλυψη όπου τα συνδυασμένα μερίδια αφοράς δεν υπερβαίνουν το 15% ή/και συγκεντρώσεις με κάθετες σχέσεις όπου τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς δεν υπερβαίνουν το 25% και στα δύο επίπεδα αγορών προηγούμενου ή επόμενου σταδίου,

(γ)          αλλαγής ελέγχου, όπου ένα από τα συμμετέχοντα μέρη πρόκειται να αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επιχείρησης επί της οποίας έχει ήδη κοινό έλεγχο.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!