Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Απόφαση 532/2011

Λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αναφέρεται επί των καταγγελιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και του κου Τηλέμαχου Κυριακού, διαχειριστή συγκροτήματος παραθεριστικών κατοικιών περιοχής Φούρκας, κατά της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Ι.Μ.Ε. -Ε.Π.Ε.» βυτιοφόρων εκκένωσης και μεταφοράς βοθρολυμάτων και ακάθαρτων υδάτων της χερσονήσου Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής (πρώην «Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Δημόσιας Χρήσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων Εκκενώσεως Βόθρων και Μεταφοράς Λυμάτων Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής»), για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977.

Απόφαση 532/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 532/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 19 Δεκεμβρίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Αντικείμενο Απόφασης  

Παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977. - Προδικαστική Απόφαση.

Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 25 παρ. 4  Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Διατακτικό Απόφασης  

Απέχει από την έκδοση οριστικής απόφασης.

Εκδίδει προδικαστική απόφαση, με την οποία καλεί τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να διεξαγάγει περαιτέρω έρευνα κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό της απόφασης.
Καταγγέλουσα/ες 1) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής
2)  Τηλέμαχος Κυριακού
Καταγγελόμενη/ες  

Ιδιότυπη Μεταφορικής Εταιρείας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Ι.Μ.Ε. -Ε.Π.Ε.» βυτιοφόρων εκκένωσης και μεταφοράς βοθρολυμάτων και ακάθαρτων υδάτων της χερσονήσου Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής (πρώην «Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Δημόσιας Χρήσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων Εκκενώσεως Βόθρων και Μεταφοράς Λυμάτων Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής»)

 

Περίληψη Απόφασης  

Με την υπ. αριθ. 532/VI/2011 Απόφασή του, το Τµήµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού κάλεσε τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού να διεξαγάγει περαιτέρω έρευνα, κατά τα οριζόµενα στο σκεπτικό της Απόφασης, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυαν, από µέλη της ιδιότυπης µεταφορικής εταιρίας «ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε.» που δραστηριοποιείται στον κλάδο της διαχείρισης βοθρολυµάτων/ακάθαρτων υδάτων στη Χερσόνησο Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής.

Σύµφωνα µε την προηγούµενη σχετική Εισήγηση, τα µέλη της Κοινοπραξίας Κασσάνδρα προέβησαν σε συµφωνία καθορισµού τιµών µεταξύ τους, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.

Πιο συγκεκριµένα, οι συµµετέχουσες στη σύµπραξη επιχειρήσεις, υπό τη µορφή της Κοινοπραξίας και εκµεταλλευόµενες το γεγονός της κατοχής του 100% της σχετικής αγοράς, έλαβαν από κοινού απόφαση σύνταξης τιµοκαταλόγου καθορισµού τιµών  τον οποίο και υλοποίησαν, µε αποτέλεσµα να αποκτήσουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Στην Εισήγηση είχε διαπιστωθεί, περαιτέρω, κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης των εν λόγω ατοµικών επιχειρήσεων, µε την πρακτική της υπερβολικής τιµολόγησης, κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!