Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση 556/2012

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 ν. 3959/2011, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση του ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δι’ εξαγοράς της δεύτερης από την πρώτη

 

Απόφαση 556/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 556/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  24η Δεκεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, υποβληθείσα από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σε σχέση με την απόκτηση του ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δι’ εξαγοράς της δεύτερης από την πρώτη. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ' αριθ. 556/VII/2012 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα κατά το άρθρο 6 του ν. 3959/2011 συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» του αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Βοηθήματα Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Δικαστικές Αποφάσεις
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!