Επιτροπή Ανταγωνισμού

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 07:48

Απόφαση 677/2019

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση τουσυνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»και δ.τ. «AIG ΕΛΛΑΣ AE» από τον Όμιλο AIG.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, 18η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, με την εξής σύνθεση:

Προεδρεύουσα: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος ΕΑ).
Μέλη: Νικόλαος Ζευγώλης,Ιωάννης Στεφάτος (Εισηγητής) καιΙωάννης Πετρόγλου.
Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.