Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Απόφαση 692/2019

Απόφαση για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEDITERRANEAN PAPER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» επί τμήματος του ενεργητικού και του παθητικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ».

Απόφαση 692/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 692/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 17η Οκτωβρίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ 157/Β/29.1.2020
Σχετική Αγορά Χάρτος, Κυματοειδές Χαρτόνι, Χαρτοκιβώτια
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες MEDITERRANEAN PAPER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
Εξαγοραζόμενη ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία ότι εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από συγκέντρωση που προκύπτει από την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί τμήματος του ενεργητικού και του παθητικού της ανώνυμης εταιρίας ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ – ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ και τον δ.τ. ΧΑΡΤΕΛ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την από 29.07.2019 Συμφωνία εξυγίανσης - μεταβίβασης επιχείρησης (σύμφωνα με τον ν. 3588/2007) από την εταιρία MEDITERRANEAN PAPER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!