Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 08:37

Απόφαση 682/2019

Θέμα της συνεδρίασης:Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6892/20.11.2018 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, για την απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» από τηνανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επίΣυνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επίτης οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, με τηνεξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου

Μέλη: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος)

Νικόλαος Ζευγώλης (Εισηγητής)

Ιωάννης Παύλοβιτς

Ιωάννης Στεφάτος

Σωτήριος Καρκαλάκος

καιΜιχαήλ Πολέμης, σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Ιωάννη Πετρόγλου

Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή

Ο Εισηγητής Παναγιώτης Φώτης δεν συμμετείχε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.