Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 17:35

Απόφαση 681/2019

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία «RAVAGO CHEMICALS S.A.» σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΡ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», μέσω εξαγοράς του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση:

Προεδρεύουσα: Άννα Νάκου
Μέλη: Ιωάννης Στεφάτος (Εισηγητής), Σωτήριος Καρκαλάκος και Ιωάννης Πετρόγλου
Γραμματέας: Ευγενία Ντόρντα

Στα συνημμένα η απόφαση 681/2019

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.