Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018 12:37

Απόφαση 656/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςΛήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςσύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του N. 3959/2011 που αφορά την απόκτησηαποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «Cyta Ελλάς ΤηλεπικοινωνιακήΑ.Ε.» από την εταιρία με την επωνυμία «Vodafone Πάναφον Ανώνυμη ΕλληνικήΕταιρία Τηλεπικοινωνιών»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ TMHMA

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης
Μέλη: Βικτωρία Μερτικοπούλου (Εισηγήτρια),
Νικόλαος Ζευγώλης,
Παναγιώτης Φώτης
Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.