Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 12:24

Απόφαση 663/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής ΔιεύθυνσηςΛήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής ΔιεύθυνσηςΑνταγωνισμού για την εξέταση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977 (πλέονάρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011), καθώς και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ (πλέον άρθρων 101 και102 ΣΛΕΕ), από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στην αγορά μαργαρίνης καιβουτύρου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης
Μέλη: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος)
Βικτωρία Μερτικοπούλου,
Λευκοθέα Ντέκα,
Νικόλαος Ζευγώλης,
Παναγιώτης Φώτης (Εισηγητής),
Ιωάννης Πετρόγλου και
Μιχαήλ Πολέμης λόγω κωλύματος
του τακτικού μέλους Σωτήριου Καρκαλάκου
Γραμματέας: Ευγενία Ντόρντα

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.