Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 12:21

Απόφαση 664/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 120/16.2.2018 αιτήματος τηςΛήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 120/16.2.2018 αιτήματος τηςεταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τροποποίηση των δεσμεύσεων υπό τις οποίες εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ.637/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η απόκτηση από μέρους της τουαποκλειστικού ελέγχου σε τμήματα ενεργητικού και παθητικού εταιριών και σε εταιρίες τουομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης
Μέλη: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος)
Βικτωρία Μερτικοπούλου,
Λευκοθέα Ντέκα,
Νικόλαος Ζευγώλης,
Παναγιώτης Φώτης (Εισηγητής) και
Ιωάννης Πετρόγλου
Τα λοιπά Τακτικά ή/και Αναπληρωματικά Μέλη απουσίαζαν λόγω δικαιολογημένου
κωλύματος.
Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.