Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 11:46

Απόφαση 668/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5507/19.9.2018Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5507/19.9.2018Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας τηςΓενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίαςγαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ή/και των πρώην άρθρων 1 και2 του Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερουανταγωνισμού»), καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης
Μέλη: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος)
Βικτωρία Μερτικοπούλου,
Νικόλαος Ζευγώλης (Εισηγητής),
Παναγιώτης Φώτης.
Σωτήριος Καρκαλάκος και
Μιχαήλ Πολέμης λόγω κωλύματος
του τακτικού μέλους Ιωάννη Πετρόγλου
Γραμματέας: Ευγενία Ντόρντα

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.