Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση 668/2018

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5507/19.9.2018 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ή/και των πρώην άρθρων 1 και 2 του Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού»), καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Απόφαση 668/2018
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 668/2018
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 8η Οκτωβρίου 2018
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 25α ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση-Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίληψη Απόφασης  

Με την υπ’ αριθ. 668/2018 απόφασή της η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) που εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011, και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση ΕΑ, μετά από αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία αυτή των εταιριών: α) «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» και β) «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εν λόγω εταιρίες έχουν παραβεί τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισμού των άρθρων 1 του ν. 703/77 (πλέον ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (πλέον 101 ΣΛΕΕ) με τη συμμετοχή τους σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο την κατανομή αγορών.

Πρόκειται για σύμπραξη μεταξύ ενός γαλακτοπαραγωγού κι ενός χονδρεμπόρου, τουλάχιστον ως προς τα προϊόντα που αφορά η σχετική αγορά της παράβασης, η οποία, ωστόσο, κατ’ εξαίρεση από το βασικό κανόνα, δεν είναι κάθετη, αλλά οριζόντια, καθόσον αφορούσε ειδικά τη μη ταυτόχρονη συμμετοχή και των δύο σε δημόσιους διαγωνισμούς, περίπτωση δηλ. κατά την οποία και οι δύο εμπλεκόμενες επιχειρήσεις λειτουργούσαν με την ιδιότητα του ανταγωνιστή και οι οποίες θα έπρεπε να αποφασίζουν αυτόνομα σε ποιους δημόσιους διαγωνισμούς θα συμμετάσχουν, έστω και με το ίδιο σήμα.  Ειδικότερα, είχε συμφωνηθεί η επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ της FRIESLAND και της επιχείρησης του Ε. Μανδρέκα πριν την υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων, κυρίως συμπυκνωμένου γάλακτος σε δημόσιους φορείς, προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα υποβολής προσφορών και από τις δύο εταιρίες για τα προϊόντα με σήματα της FRIESLAND (κατά βάση Frisian Cow και NOYNOY). Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, η «άτυπη συμφωνία» τους περιελάμβανε την εκ των προτέρων συνεννόηση και παροχή συναίνεσης της FRIESLAND για τη συμμετοχή της επιχείρησης του Ε. Μανδρέκα στους μεγάλους διαγωνισμούς, ενώ δεν απαιτείτο σχετική συναίνεση για τη συμμετοχή της στους μικρούς διαγωνισμούς.

 Για την παράβαση αυτή, επιβλήθηκε πρόστιμο, συνολικού ύψους και των δύο 171.553,38 ευρώ.

Tέλος, σημειώνεται, ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση που προσέρχεται για διευθέτηση το σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και σε στάδιο χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική Εισήγηση, γεγονός το οποίο αυξάνει τη διαδικαστική αποτελεσματικότητα σε βαθμό απόλυτο. Για τη συνεργασία και παραδοχή τους αυτή, η Ε.Α. μείωσε τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρία κατά 15%, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!