Επιτροπή Ανταγωνισμού

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 11:25

Απόφαση 673/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5833/05.10.2018Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5833/05.10.2018προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011,όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (και διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑΑΕ»), σχετικά με τη μεταβολή του ελέγχου των εταιριών με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕ» (και διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣΑΕ») και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (και διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΕ») από κοινό σε αποκλειστικό, μέσω της εξαγοράς από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ τουεναπομείναντος ποσοστού των μετοχικών τους κεφαλαίων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ TMHMA

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της,επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:
Προεδρεύουσα: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος ΕΑ)
Μέλη: Βικτωρία Μερτικοπούλου (Εισηγήτρια)
Σωτήριος Καρκαλάκος
Μιχαήλ Πολέμης, σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Ιωάννη Πετρόγλου
Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.