Επιτροπή Ανταγωνισμού

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 11:20

Απόφαση 674/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.6958/22.11.2018 εισήγησης επί των προτάσεων, κατ’ άρθρο 25α του ν. 3959/2011,διευθέτησης των πέντε (5) εταιριών με τις επωνυμίες α) «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», β)«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», γ) «ΕΛΕΚΤΡΟ-ΜΕΚ ΑΕ», δ) «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», ε) «ΤΕΚΑΑΕ», αναφορικά με αιτιάσεις που περιέχονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1967/26.3.2018 Έκθεση του Εισηγητή Νικολάου Ζευγώλη επί της αυτεπάγγελτηςέρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά διαγωνισμώνδημοπράτησης δημόσιων έργων του νομού Φθιώτιδας και ειδικότερα του έργου «5οΛύκειο Λαμίας (Τμ. Α1 και Β)».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείωνΣυνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείωντης, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13:00, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης.

Μέλη: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος),Βικτωρία Μερτικοπούλου,Λευκοθέα Ντέκα,Νικόλαος Ζευγώλης (Εισηγητής)Παναγιώτης Φώτης,Σωτήριος Καρκαλάκος καιΙωάννης Πετρόγλου.

Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.