Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022

Απόφαση 794/2022

Λήψη απόφασης επί τις γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στη συγχώνευση των φορέων με τις επωνυμίες «The Standard ClubLtd», «The North of EnglandProtecting and Indemnity Association Limited» και «The North of EnglandMutual Insurance Association (Bermuda) Limited» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 7230/28.7.2022 Εισήγηση του Ι. Στεφάτου.

Απόφαση 794/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 794/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 29 Ιουλίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά  Οι σχετικές αγορές των υπηρεσιών, ασφάλισης και αντασφάλισης, προστασίας -αποζημίωσης (P&I) και την ασφάλιση ναύλων, σταλιών και άμυνας (FD&D), σε παγκόσμιο επίπεδο και την Ελληνική επικράτεια για την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων σε μέλη των  φορέων αλληλασφάλισης, πλοιοκτητών και ναυλωτών πλοίων

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί τις γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στη συγχώνευση των φορέων με τις επωνυμίες «The Standard ClubLtd», «The North of EnglandProtecting and Indemnity Association Limited» και «The North of EnglandMutual Insurance Association (Bermuda) Limited» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 7230/28.7.2022 Εισήγηση του Ι. Στεφάτου.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα εγκρίνει, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Εμπλεκόμενη/ες

 

  1. The Standard Club Ltd»,
  2. «The North of England Protecting and Indemnity Association Limited» και
  3. «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited»
Περίληψη Απόφασης Σύμφωνα με την Απόφαση, εκτιμάται ότι υπάρχει αυξημένη ανταγωνιστική ισχύς τόσο στην επηρεαζόμενη αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I) όσο και στην επηρεαζόμενη αγορά ασφαλιστικής κάλυψης Ναύλων, Σταλιών και Άμυνας (FD&D). Ούτως ώστε η νέα οντότητα που θα προκύψει από την εξεταζόμενη συγκέντρωση να μην βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ισχύος με δυνατότητα να εμποδίζει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού με την δημιουργία η ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις εν λόγω σχετικές αγορές, που έχουν παγκόσμια διάσταση
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!