Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

Απόφαση 774/2022

Λήψη απόφασης επί τις γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρία με την επωνυμία «WORLDLINE S.A.» επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών τις Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.

Απόφαση 774/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 774/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Απριλίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η  αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών (MerchantAcquiring), η αγορά παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικά με την αποδοχή καρτών, δεδομένων (Card Acquiring Processing) και η αγορά παροχής και διαχείρισης των τερματικών μηχανημάτων POS (Provision and Management of POS terminals)

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί τις γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρία με την επωνυμία «WORLDLINE S.A.» επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών τις Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3642/13.04.2022 Εισήγησης του Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3959/2011, γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρεία με την επωνυμία «Worldline S.A.» επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Eurobank, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «WorldlineSA » 
  2. Ο κλάδος αποδοχής καρτών («merchant acquiring») της Eurobank Α.Ε
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την Απόφαση, η Eurobank δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών η Worldline δραστηριοποιείται δια της θυγατρικής Cardlink, στην αγορά προηγούμενου σταδίου την παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικά με την αποδοχή καρτών, δεδομένων,  με χαμηλό μερίδιο αγοράς. Η  Worldline θα παρέχει πλέον τις εν λόγω υπηρεσίες στoν κλάδο acquiring της Eurobank.  Κατά συνέπεια η Eurobank θα συνιστά τον μοναδικό πελάτη και άρα η Worldline  δεν θα έχει την δυνατότητα μέσω αυτής της συγκέντρωσης να αποκλείσει άλλους πελάτες στην εν λόγω αγορά. Στην αγορά προηγούμενης βαθμίδας οι έτεροι μεγάλοι και ισότιμοι εξ απόψεως μεριδίου  εγχώριοι παίχτες της αγοράς, η Euronet και η New Sia, έχoυν σαφώς τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή ως απάντηση σε τυχόν περιορισμό παραγωγής εκ μέρους της νέας οντότητας. Ενώ, έντονος ανταγωνισμός υπάρχει στην αγορά επόμενης βαθμίδας Merchant Acquiring, καθώς ήδη δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες είτε είναι ολοκληρωμένες κάθετα ( VIVA, Εθνική Τράπεζα), είτε είναι σε θέση να στραφούν σε εναλλακτικές εισροές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη αύξηση τιμών εκ μέρους της Worldline στην αγορά του Acquiring Processing. Τέλος δεν αναμένεται μεταβολή των ανταγωνιστικών συνθηκών στις αγορές κατασκευής, διάθεσης, παροχής και διαχείρισης των τερματικών μηχανημάτων POS, ενώ, δεν εντοπίστηκε ούτε η ικανότητα ούτε το οικονομικό κίνητρο που θα ωθούσαν ενδεχομένως την Worldline, δια της Cardlink, να υιοθετήσει στρατηγική αποκλεισμού από εισροές σε βάρος των ανταγωνιστών της στην κατάντη αγορά του Merchant Acquiring. Η Cardlink θα έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών στην αγορά παροχής και διαχείρισης των τερματικών μηχανημάτων POS και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!