Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 761/2021

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α’ και Β’ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).

Απόφαση 761/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 761/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

α) Η αγορά κατασκευής ταφικών μνημείων

β) Η αγορά διαχείρισης κοιμητηρίων

Αντικείμενο Απόφασης

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α’ και Β’ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, και σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

Α) Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες 1) το Ίδρυμα «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», 2) Γεώργιου Ραφαήλ Παττέ, 3) Μιχαήλ Παύλου, 4) Χρήστου Σακαράκα, 5) Γεώργιου Ψαρρού, 6) Αναστάσιου Ψαρρού, 7) Αικατερίνης Γρηγορέλη, 8) Βασιλείου Σαλαβού, 9) Παναγιώτη Μωραϊτη, 10) Παναγιώτη Αγιασώτη, 11) Παναγιώτη Τελωνιάτη, 12) Αριστοτέλη Καραγκούνη, 13) Μιχαήλ Καματσου, 14) Ιωάννας Βερβερίδου, 15) Θεόδωρου Γρηγορέλη, 16) Σταυρούλας Γιαννακά,  παραβίασαν, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο ως άνω σκεπτικό, το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένη σύμπράξη με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Β) Επιβάλλει τα πρόστιμα κατά το σκεπτικό της Απόφασης για την τέλεση των διαπιστωθεισών παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011, ήτοι συμβολικό ποσό πενήντα (50) ευρώ στις εταιρείες 1) Γεώργιου Ραφαήλ Παττέ, 2) Μιχαήλ Παύλου, 3) Χρήστου Σακαράκα, 4) Γεώργιου Ψαρρού, 5) Αναστάσιου Ψαρρού, 6) Βασιλείου Σαλαβού, 7) Παναγιώτη Μωραϊτη, 8) Παναγιώτη Αγιασώτη, 9) Παναγιώτη Τελωνιάτη, 10) Αριστοτέλη Καραγκούνη, 11) Μιχαήλ Καματσου, 12) Ιωάννας Βερβερίδου, 13) Θεόδωρου Γρηγορέλη, 14) Σταυρούλας Γιαννακά και πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδες εξιακόσα δώδεκα (15.612) ευρώ για το Ίδρυμα «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗ­ΝΗΣ». 

Γ) Δεν επιβάλλει πρόστιμο στην εταιρεία/μαρμαροτεχνίτη Αικατερίνη Γρηγορέλλη, σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης. 

Καταγγέλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Ελεγχόμενη/-ες
 1. Ίδρυμα «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 
 2. Γεώργιος Ραφαήλ Παττέ 
 3. Μιχαήλ Παύλου 
 4. Χρήστος Σακαράκας 
 5. Γεώργιος Ψαρρός
 6. Αναστάσιος Ψαρρός
 7. Αικατερίνη Γρηγορέλη
 8. Βασίλειος Σαλαβός
 9. Παναγιώτης Μωραϊτης
 10. Παναγιώτης Αγιασώτης
 11. Παναγιώτης Τελωνιάτης
 12. Αριστοτέλης Καραγκούνης
 13. Μιχαήλ Καμάτσος,
 14. Ιωάννα Βερβερίδου 
 15. Θεόδωρος Γρηγορέλης
 16. Σταυρούλα Γιαννακά
Περίληψη Απόφασης

Η ΕΑ, κατά πλειοψηφία, κρίνει ότι από τα στοιχεία του φακέλου αξιολογούμενα τόσο μεμονωμένα το καθένα από αυτά όσο και συνολικά, ως αναλύονται στην Απόφαση, προκύπτει η σύμπραξη μεταξύ των 15 μαρμαροτεχνιτών και των ΦΚΜ με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή αγορών (πελατείας) για την ανάληψη έργων και την κατασκευή ταφικών μνημείων. Η εν λόγω σύμπραξη εφαρμόστηκε και μέσω του μηχανισμού της είσπραξης ποσών δωρεών άρρηκτα συνδεδεμένων με την έκδοση αδειών κατασκευής ταφικών μνημείων στα Α’ και Β’ Κοιμητήρια Μυτιλήνης, που διαχειρίζονται τα ΦΚΜ. Από όλα τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα μέρη συνεννοήθηκαν και συμφώνησαν να ακολουθήσουν συγκεκριμένη συμπεριφορά στη σχετική αγορά, ενέργεια, η οποία από μόνη της συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η κατά τα άνω επαφή των επιχειρήσεων που είχε ως αντικείμενο τη σύγκλιση της τιμολογιακής τους πολιτικής, παραβίασε την εθνική και ενωσιακή επιταγή περί ανεξαρτησίας στην επιχειρηματική δράση. Οι επιχειρήσεις των μαρμαροτεχνιτών με τη σύμπραξη των ΦΚΜ αποποιήθηκαν της επιχειρηματικής τους ανεξαρτησίας και παρενέβησαν με συντονισμένο τρόπο στη λειτουργία της αγοράς. 

Η κρινόμενη συμπεριφορά συνιστά ενιαία και διαρκή σύμπραξη, η οποία από τη φύση της περιορίζει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά και ως εκ τούτου εμπίπτει στην απαγορευτική ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 1 Ν.703/1977 και του άρθρου 1 παρ.1. του Ν.3959/2011.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!