Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 754/2021

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία) αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

Απόφαση 754/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 754/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά
Γαλακτοκομικά
Προμήθεια νωπού γάλακτος
Λευκό γάλα
Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο γάλα)
Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (γάλα υψηλής παστερίωσης)
Παιδικό γάλα
Λειτουργικό/Εμπλουτισμένο γάλα
Προβιοτικό γάλα (ξυνόγαλο, κεφίρ, αριάνι)
Γάλα μακράς διαρκείας
Συμπυκνωμένο γάλα  
Σοκολατούχο γάλα
Γάλα με προσθήκη καφέ
Γιαούρτι
Χύμα γιαούρτι 
Τυποποιημένο γιαούρτι 
Τυποποιημένο λευκό γιαούρτι
Τυποποιημένο γιαούρτι με γεύσεις
Τυποποιημένο παιδικό γιαούρτι
Τυποποιημένο λειτουργικό γιαούρτι 
Κρέμα γάλακτος
Επιδόρπια με βάση το γάλα
Τυροκομικά προϊόντα 
Μαλακά τυριά
Χύμα μαλακά τυριά
Τυποποιημένα μαλακά τυριά
Ημίσκληρα τυριά
Χύμα ημίσκληρα τυριά
Τυποποιημένα ημίσκληρα τυριά
Σκληρά τυριά
Χύμα σκληρά τυριά
Τυποποιημένα σκληρά τυριά
Τυποποιημένοι χυμοί
Τσάι έτοιμο προς κατανάλωση (RTD)
Γαλακτοκέϊκ/Γαλακτοφέτες (προϊόντα ψυγείου)
Βούτυρο
Ζωοτροφές μη οικόσιτων ζώων
Κατεψυγμένα λαχανικά
Φρέσκες συσκευασμένες σαλάτες
Κατεψυγμένες ζύμες
Κατεψυγμένα μυρωδικά
Προϊόντα βιομηχανικά επεξεργασμένης ντομάτας
Ταχεία / μαζική εστίαση και catering
Ταχεία /μαζική εστίαση και εκμετάλλευση εστιατορίων casual dining 
Καφέ/ζαχαροπλαστεία 
Catering
Βιομηχανικό/ βιομηχανοποιημένο catering
Σίτιση επιβατών αεροπορικών πτήσεων
Εκμετάλλευση κυλικείων εντός αεροδρομίων
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία) αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 7.10.2021 (αριθ. πρωτ.8172) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορά στη μεταβολή στον έλεγχο επί των εταιρειών α) ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ ή ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΖΥΜΕΣ (εφεξής και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ) και β) ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ και το διακριτικό τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ (εφεξής και ΑΛΕΣΙΣ) από κοινό που υφίσταται επί του παρόντος σε αμφότερες τις ως άνω εταιρείες, από την εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τον Μιχαήλ Αραμπατζή σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρεία).

Εμπλεκόμενη/-ες
1. VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (CVC Capitals)
2. ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΝΗ)
3. ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΣΙΣ)
Περίληψη Απόφασης

Η συγκέντρωση δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών, δεν θα μεταβληθούν ουσιαστικά τα μερίδια αγοράς στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά και δεν θα επηρεαστούν το επίπεδο και οι συνθήκες ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, ως προς την οριζόντια διάσταση, σημειώνεται ότι υφίστανται μόνο δύο επηρεαζόμενες αγορές, η αγορά προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης για οικιακή χρήση και η αγορά έτοιμων κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης για οικιακή χρήση, στις οποίες ωστόσο η επάυξηση των μεριδίων αγοράς συνεπεία της συγκέντρωσης είναι αμελητέα και κάτω του 1% και συνεπώς δεν αναμένεται η συγκέντρωση να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό.
Ως προς την κάθετη διάσταση, η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν αναμένεται να προκαλέσει επιζήμιες κάθετες επιπτώσεις μη συντονισμένης ή συντονισμένης συμπεριφοράς, κατά τα αναλυτικώς αναφερθέντα ανωτέρω. Οι δε λοιπές οριζοντίως και καθέτως συνδεόμενες αγορές, ως αναλύονται στην Απόφαση της ΕΑ, είναι μη επηρεαζόμενες και ως εκ τούτου δεν αναμένεται η γνωστοποιηθείσα πράξη να έχει κάποιο αποτέλεσμα σε αυτές.
Ως προς την διαγώνια διάσταση (αφορά τις ετερογενείς δραστηριότητες των συμμετεχουσών εταιρειών), αναφορικά με τη δυνατότητα των μερών να δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο πόλο ανταγωνισμού στην κλάδο των προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, με μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και ισχυροποίηση της θέσης τους, όπως αναφέρουν ορισμένες ανταγωνίστριες εταιρείες, σημειώνεται ότι ήδη τα μέρη έχουν τον κοινό έλεγχο επί των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και ΑΛΕΣΙΣ, υφίστανται εναλλακτικές πηγές προμήθειας για τους πελάτες των συμμετεχουσών εταιρειών και οι συγκεκριμένες εταιρείες δε διαθέτουν σημαντική ισχύ και δη δεσπόζουσα θέση στις εν λόγω αγορές. Σε κάθε περίπτωση, κατά συνήθη πρακτική της Ε.Επ., σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μια συγκέντρωση που συνίσταται στην απόκτηση κοινού ελέγχου έχει ήδη αξιολογηθεί ενδελεχώς ως προς τις επιπτώσεις της στο ανταγωνισμό, κρίνεται ότι ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταβολή του ελέγχου από κοινό σε αποκλειστικό δεν είναι σε θέση να εγείρει καινοφανή ζητήματα που να χρήζουν ανάλυσης και εκτιμάται ότι δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εξεταζόμενες αγορές.
Κατά συνέπεια, με συνεκτίμηση όλων όσων ανωτέρω εξετέθησαν, η ΕΑ ομόφωνα κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού και εκτιμάται ότι δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εξεταζόμενες αγορές.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!