Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 759/2021

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά πορθμειακής σύνδεσης του λιμένα Ηγουμενίτσας με τη νήσο Κέρκυρα, για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των κοινοπραξιών i) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και ii) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ

Απόφαση 759/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 759/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 28η Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα-Κέρκυρααπόστασης δεκαεπτά (17) ναυτικών μιλίων με διάρκεια ταξιδιού μία ώρα και είκοσι λεπτά η οποία κατατάσσεται ως  τέταρτη πορθμειακή γραμμή βάσει κίνησης στην Ελλάδα.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμπρωτ. οικ.10343/17.12.2021 Εισήγησης Διευθέτησης του Εισηγητή Ιωάννη Στεφάτουσύμφωνα με το άρθρο 25ατου 3959/2011 επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στη σχετική αγορά πορθμειακής σύνδεσης του λιμένα Ηγουμενίτσας με τη νήσο Κέρκυρα, για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των κοινοπραξιών i) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και ii) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ
Νομικό Πλαίσιο Άρθρου 25ατου Ν. 3959/2011 και υπ’ αρ. 704/2020 Απόφασηςτης ΕΑ
Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως, σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα:

Α) Διαπιστώνει ότι οι εν λόγω κοινοπραξίες παραβίασαν το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη δυνάμει των πρακτικών που στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών υπεβλήθησαν.

Β) Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, να παραλείπουν στο μέλλον τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011.

Γ) Επιβάλλει πρόστιμα ήτοι ποσού 189.972,0 ευρώ για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ποσού 134.892,0 ευρώ για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ.

Εμπλεκόμενη/-ες

i) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και

ii) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ

Περίληψη Απόφασης

Με βάση το σκεπτικό της Απόφασης, υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο ανταγωνιστριών επιχειρήσεων ως προς την μελλοντική τους συμπεριφορά για την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα αφορώσα τις τιμές των εισιτηρίων και τις δηλώσεις δρομολογίων των κοινοπραξιών. Οι κοινοπραξίες Kerkyra Lines και Kerkyra Seaways προέβησαν σε ένα κοινό σχέδιο καθορισμού κατώτατων τιμών εισιτηρίων και κατανομής αγορών (δια ορισμού αριθμού δρομολογίων μεταξύ τους) και διαμόρφωσης κοινώς αποδεκτού προγράμματος δρομολογίων για το μέλλον, στην αγορά πορθμειακής σύνδεσης Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα. Στόχος της σύμπραξης ήταν η διαμόρφωση τιμών σε διαφορετικά επίπεδα από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και η κατανομή πελατών μεταξύ τους. Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων κοινοπραξιών, με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού. Αναφορικά με τον πραγματικό (ή δυνητικό) αντίκτυπο στην αγορά, θεωρείται ότι ο διαπιστωθείς εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας (καθορισμός τιμών και κατανομή αγορών) έχει μεν από τη φύση του αντίκτυπο στην αγορά, η οποία, ωστόσο, αφορά σε μία αγορά με περιορισμένη γεωγραφική έκταση - την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!