Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση 750/2021

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7608/21.9.2021 Εισήγησης Διευθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΓΔΑ») για διαπίστωση τυχόν παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» στην αγορά της εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων.

Απόφαση 750/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 750/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Οκτωβρίου 2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 578/B/11.2.2022
Σχετική Αγορά

Aγορά παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης/επισκευής/εκσυγχρονισμού ανελκυστήρων στην Αττική

Αντικείμενο Απόφασης Έμμεσος καθορισμός τιμών/ Περιορισμός διαφήμισης
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 1 Ν. 3959/2011 

Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών (άρθρο 25α Ν. 3959/2011 και απόφαση ΕΑ 704/2020)
Διατακτικό

Διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμου και συμπεριφορικών μέτρων

Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Ελεγχόμενη/-ες «Σύνδεσμος Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων» («ΣΕΣΑ»)
Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 750/2021 ομόφωνη απόφασή της («Απόφαση»), κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του Ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τη σχετική  πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλε ο «Σύνδεσμος Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων» («ΣΕΣΑ»).

Η Απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του Συνδέσμου για την υπαγωγή του στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε.

Η ΕΑ επέβαλε στον ΣΕΣΑ μειωμένο πρόστιμο λόγω της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (έμμεσος καθορισμός τιμών και απαγόρευση διαφήμισης), ήτοι, ποσού 5.703,69 ευρώ.

Η ΕΑ επέβαλε επίσης μία σειρά διορθωτικών/συμπεριφορικών μέτρων στον Σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του και οι καταναλωτές και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!