Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Απόφαση 526/2011

Θέμα της συνεδρίασης : Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 περ. ιδ) υποπερ. ββ)1 και 25 παρ. 82 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για τους όρους και τιςπροϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζόντιωνσυμπράξεων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τηΛειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») [«Πρόγραμμα Επιείκειας»].

Απόφαση 526/2011

Αρχείο Απόφασης (PDF)

Απόφαση 526/2011

Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης

30η Αυγούστου 2011.

Αριθμός ΦΕΚ

 

Αντικείμενο Απόφασης

Πρόγραμμα Επιείκιας.

Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο  14 παρ. 2 περ. ιδ) υποπερ. ββ) και

Άρθρο  25 παρ. 82 του ν. 3959/2011

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού,   αποδεχόµενη τη σπουδαιότητα και την αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος Επιείκειας στην καταπολέµηση και εξάρθρωση των παράνοµων οριζόντιων συµπράξεων καρτελικής φύσεως, προχώρησε µε την υπ’ αριθ. 526/VI/2011 Απόφασή της στην αναµόρφωση του υφιστάµενου προγράµµατος, το οποίο και εναρµόνισε πλήρως µε τα Ενωσιακά πρότυπα.

Με την εν λόγω Απόφαση, η Επιτροπή υιοθέτησε ένα σύγχρονο πλαίσιο παροχής κινήτρων, προκειµένου να ανταµείψει όσες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα είναι πρόθυµα να θέσουν τέλος στη συµµετοχή τους στις παράνοµες πράξεις και να συνεργασθούν στην έρευνά της για την αποκάλυψη των υπολοίπων εµπλεκοµένων στο καρτέλ. Αυτού του είδους η συνεργασία και συµβολή στον εντοπισµό ή την απόδειξη µιας παράβασης, µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιµη και αποφασιστική για την επιβολή των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισµού και δικαιολογεί την ολική ή µερική χορήγηση απαλλαγής από την επιβολή προστίµου, ανάλογα µε το επίπεδο της παρεχόµενης συνεργασίας από την επιχείρηση.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, η υπαγωγή τους στο Πρόγραµµα και η πλήρης απαλλαγή τους από την επιβολή του προστίµου αίρει το αξιόποινο των πράξεων τους, ενώ, στην περίπτωση της επιβολής µειωµένου προστίµου, θεωρείται ελαφρυντική περίσταση και τους  επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!