Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 755/2021

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής  Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στον διαγωνισμό δημοπράτησης δημοσίου έργου υποδομής, και συγκεκριμένα στο έργο: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος, (εφεξής το έργο «Γούρνες – Χερσόνησος»), για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Απόφαση 755/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 755/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 16η Δεκεμβρίου 2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 6668/ Β΄/31.12.2021
Σχετική Αγορά Διαγωνισμό δημοπράτησης δημοσίου έργου υποδομής, και συγκεκριμένα το έργο: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη νόθευσης διαγωνισμού
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ
Διατακτικό Διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμου
Καταγγέλουσα/ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Ελεγχόμενη/-ες ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 755/2021 ομόφωνη απόφασή της, διαπιστώνει παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ για νόθευση του διαγωνισμό δημοπράτησης δημοσίου έργου υποδομής, «Γούρνες – Χερσόνησος» και επιβάλλει στην εμπλεκόμενη επιχείρηση ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΑΘΩΝΙΚΗ») για την ως άνω παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, πρόστιμο ύψους € 5,828.55.
 
Η συμπεριφορά της ΑΘΩΝΙΚΗΣ συνίσταται σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική συναφθείσα/υιοθετηθείσα προ της υποβολής των οικονομικών προσφορών για την κατανομή του διαγωνισμού του έργου Γούρνες-Χερσόνησος, ήτοι για την κατανομή της αγοράς. Συγκεκριμένα, η ΑΘΩΝΙΚΗ προέβη α) σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική (i) για τον εκ των προτέρων προσδιορισμό του μειοδότη στον εν λόγω διαγωνισμό, (ii) για την υποβολή προσφοράς κάλυψης, υπέρ του προσυμφωνηθέντος μειοδότη, ώστε να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες, ο προσυμφωνηθείς μειοδότης να αναδειχθεί ανάδοχος, (iii) για την υιοθέτηση διαδικασίας αποζημίωσης προς διασφάλιση τήρησης των συμφωνηθέντων και β) σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!