Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2011

Απόφαση 521/2011

Λήψη απόφασης επί της από 06.06.2011 (αριθμ. πρωτ. 3359) προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/11 της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της εταιρίας N.G.P. PLASTIC A.B.E.E, από τις εταιρίες N.G.P. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ και FEMION LIMITED.

Απόφαση 521/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 521/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 7η Ιουλίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Πλαστική Συσκευασία
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

1. N.G.P. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

2. FEMION LIMITED

Ελεγχόμενη/-ες N.G.P. PLASTIC
Περίληψη Απόφασης  

Η ανωτέρω συγκέντρωση αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιριών «N.G.P ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ» και «FEMION LIMITED», επί της εταιρίας µε την επωνυµία «N.G.P PLASTIC A.B.E.E.». Πιο συγκεκριµένα, η εν λόγω πράξη αφορά στη µεταβολή του υφιστάµενου αποκλειστικού ελέγχου της N.G.P Συµµετοχών σε κοινό έλεγχο των ως άνω εταιριών επί της N.G.P PLASTIC. Έτσι, µετά την υπό κρίση συναλλαγή, η N.G.P PLASTIC δεν θα ελέγχεται πλέον αποκλειστικά από την N.G.P Συµµετοχών αλλά από κοινού µε την FEMION.

Η σχετική αγορά προϊόντος που αφορά η εν λόγω πράξη είναι αυτή της πλαστικής συσκευασίας χωρητικότητας ≤2 lt και η σχετική γεωγραφική αγορά η Ελληνική Επικράτεια.

Στην εν λόγω υπόθεση προέκυψε ότι δεν υφίστανται επηρεαζόµενες αγορές στην εγχώρια αγορά, καθώς τα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν ξεπερνούν στη σχετική αγορά το 15%.

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποφάνθηκε οµόφωνα και ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση, µετά και τα όσα δηλώθηκαν και διευκρινίσθηκαν από τις γνωστοποιούσες εταιρίες κατά τη γνωστοποίηση, τα οποία εγγράφως ανέλαβαν την υποχρέωση να τηρήσουν ως µέρος της γνωστοποίησης (θέση χρονικού περιορισµού τριετίας στις ρήτρες µη ανταγωνισµού και εµπιστευτικότητας στην περίπτωση αποχώρησης κάποιου ή κάποιων εκ των υφισταµένων µετόχων, θέση γεωγραφικού περιορισµού στις ρήτρες µη ανταγωνισµού και εµπιστευτικότητας, ισχύοντος τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό εξέταση συµφωνίας, όσο και στη περίπτωση αποχώρησης κάποιου ή κάποιων εκ των υφισταµένων µετόχων), µε εξαίρεση την επέκταση ισχύος του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής της ρήτρας µη ανταγωνισµού σε περιοχές, στις οποίες η εταιρία N.G.P. PLASTIC δεν έχει έως σήµερα αποδειχθεί ότι έχει πραγµατοποιήσει επενδύσεις, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

Σχετικά µε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, τα γνωστοποιούντα µέρη είχαν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011. Με την Απόφαση 522/VI/2011, το Τµήµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού έκρινε οµόφωνα ότι η εξέταση της εν λόγω αίτησης, στο πλαίσιο του ανωτέρω άρθρου, παρείλκε πλέον ως άνευ αντικειµένου µετά την έκδοση επί της ουσίας απόφασης.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!