Πέμπτη, 05 Μαϊος 2011

Απόφαση 520/2011

 Λήψη απόφασης επί των υπ΄ αριθ. πρωτ. 3915/3-7-2006 &1997/5-4-2007 καταγγελιών της εταιρίας με τη διακριτική επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Τροφίμων-Σνακς» κατά της εταιρίας «TASTY FOODS ΑΒΓΕ»για πιθανές παραβάσεις των άρθρων 1, 2 του ν.703/77 και 101, 102 ΣΛΕΕ.

Απόφαση 520/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 520/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Μαΐου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Αλμυρά Σνακς, Γαριδοειδή, Σνακς Καλαμποκιού
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση. Επιβάλει πρόστιμο
Καταγγέλλουσα/-ες ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΣΝΑΚΣ
Καταγγελλόμενη/-ες TASTY FOODS ΑΒΓΕ
Περίληψη Απόφασης  

Επί της καταγγελίας της εταιρίας ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ κατά της εταιρίας TASTY FOODS ΑΒΓΕ, η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε την υπ. αριθ. 520/VI/2011, πολύ σηµαντική για τις συνθήκες της συγκεκριµένης αγοράς, Απόφασή της, οµόφωνα δέχθηκε ότι η εταιρία TASTY FOODS, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και εµπορία αλµυρών σνακς, παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης), καθώς και των άρθρων 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαγορευµένες συµφωνίες).

Με την εν λόγω Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµο συνολικού ύψους δέκα έξι εκατοµµυρίων εκατόν εβδοµήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων (16.177.514) ευρώ, για τις διαπιστωθείσες αυτές παραβάσεις.

Σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής, η καταχρηστική συµπεριφορά της TASTY FOODS περιλάµβανε πολλαπλές πρακτικές και µεθόδους, στο πλαίσιο µιας ενιαίας και µακρόχρονης στρατηγικής αποκλεισµού των ανταγωνιστών της, καθώς και περιορισµού των δυνατοτήτων ανάπτυξής τους, στο πλέον σηµαντικό κανάλι διανοµής των µικρών σηµείων πώλησης (περίπτερα, καταστήµατα ψιλικών, φούρνοι, µίνι-µάρκετ κ.αλ.). Προς το σκοπό αυτό, η καταγγελλόµενη χρησιµοποίησε ποικίλες πρακτικές για µεγάλη χρονική περίοδο (που εκτείνεται από το 2000 έως τουλάχιστον και το 2008), οι οποίες περιλάµβαναν:

  • Συµφωνίες επάλληλης αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, δηλαδή ρήτρες αποκλειστικότητας και εκπτώσεις για την εξασφάλιση αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής, καθώς και ρήτρες αποκλειστικότητας στη χρήση παγίων (σκαλιέρες) και συναφείς πρακτικές, µε στόχο την κατάληψη όλου, ή σχεδόν όλου, του διαθέσιµου χώρου στα µικρά σηµεία πώλησης,
  • Συµφωνίες µε εκπτώσεις έναντι δέσµευσης (όλου ή του σηµαντικότερου τµήµατος του διαθέσιµου) χώρου για την τοποθέτηση των δικών της προϊόντων στα ράφια των µικρών σηµείων πώλησης, κατ’ αποκλεισµό των ανταγωνιστών,
  • Συµφωνίες µε εξατοµικευµένες εκπτώσεις στόχου, τόσο σε επίπεδο χονδρικής, όσο και σε επίπεδο λιανικής, µε τις οποίες δέσµευε τους πελάτες της και περιόριζε τη δυνατότητά τους να στραφούν σε άλλους προµηθευτές και
  • Συντονισµένες και στοχευµένες ενέργειες αντικατάστασης και εξαφάνισης από την αγορά, µε ακραίες και ανορθόδοξες µεθόδους, προϊόντων και παγίων (σκαλιέρες) των ανταγωνιστών της.
Ένδικα Μέσα 'Εχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 869/2013, ΣτΕ 532/2014
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!