Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Απόφαση 537/2012

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 2720/22.3.2012 αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011 της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για τη σκοπούμενη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των συμβατικών σχέσεων τραπεζικών λογαριασμών που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρίας «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» και τρίτων και των απαιτήσεων τρίτων κατά της «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» που απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων.

Απόφαση 537/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 537/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Μαρτίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Επιτρέπει παρέκκλιση
Γνωστοποιούσα/-ες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει, δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την παρέκκλιση από την υποχρέωση αναστολής πραγματοποίησης της συγκέντρωσης αναφορικά με τη σκοπούμενη μεταβίβαση στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όλων των συμβατικών σχέσεων τραπεζικών λογαριασμών που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρίας «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» και τρίτων και των απαιτήσεων τρίτων κατά της Συνεταιριστικής που απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, συνεκτιμώντας την ανάγκη προστασίας της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ιδίως την ανάγκη προστασίας των καταθετών και την πρόληψη δημιουργίας αποσταθεροποιητικών καταστάσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβανομένου υπόψη και του χαμηλού μεριδίου της υπό εκκαθάριση τράπεζας, έκρινε την παροχή της αιτούμενης άδειας παρέκκλισης επιβεβλημένη, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές σε βάρος ιδίως των καταθετών της «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.».

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!