Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Απόφαση 542/2012

Η γνωστοποίηση συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σε σχέση με την απόκτηση από αυτήν όλων των συμβατικών σχέσεων από συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών που καταρτίστηκαν μεταξύ του πιστωτικού συνεταιρισμού «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» και τρίτων και των απαιτήσεων τρίτων κατά της «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» που απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων

Απόφαση 542/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 542/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 19η Ιουνίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την εν λόγω ομόφωνη Απόφασή του, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» όλων των συμβατικών σχέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς που καταρτίστηκαν μεταξύ του πιστωτικού συνεταιρισμού «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.» (μέχρι τη θέση του σε ειδική εκκαθάριση) και τρίτων, καθώς και των απαιτήσεων τρίτων κατά της «ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» που απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς έκρινε ότι δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της εν λόγω συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε ήδη, λόγω του κατεπείγοντος, επιτρέψει, με την υπ’ αριθ. 537/VII/2012 Απόφασή της, την κατά παρέκκλιση πραγματοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης πριν από την έκδοση εγκριτικής Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011. Για την Απόφασή της αυτή, είχε συνεκτιμήσει λόγους που ανάγονται στην προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και το γεγονός ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν δημιουργούσε, εκ πρώτης όψεως, απειλή για τον ανταγωνισμό.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!