Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2012

Απόφαση 543/2012

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου (μεταβολή από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο) της επιχείρησης "Sephora Μαρινόπουλος Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία" από την επιχείρηση Sephora SA.

Απόφαση 543/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 543/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Ιουλίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Καλλυντικά Προϊόντα
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες SEPHORA S.A.
Ελεγχόμενη/-ες SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Περίληψη Απόφασης  

Στις 25 Μαΐου 2012, η εταιρία «SEPHORA SA» γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης «SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ») από την ίδια.

Οι εταιρίες «SEPHORA SA» και «MARINOPOULOS HOLDING SARL» (διάδοχος της «ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ») ήταν μέτοχοι, καθεμία εξ’ αυτών κατά ποσοστό 50%, της εταιρίας SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Η γνωστοποιηθείσα πράξη συνίστατο στην απόκτηση από τη «SEPHORA SA» του ποσοστού 50% που κατεχόταν από τη «MARINOPOULOS HOLDING SARL», ως αποτέλεσμα της άσκησης από την τελευταία του δικαιώματος προαίρεσης που της είχε παρασχεθεί από τη Σύμβαση Κοινής Επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συναλλαγής, η «SEPHORA SA» θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στην οποία προηγουμένως είχε κοινό έλεγχο.

Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα εταιρία, η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα δραστηριότητα της εταιρίας SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ή στις δραστηριότητες της «SEPHORA SA» και των ομίλων στους οποίους ανήκει (LVMH και GROUPE ARNAULT) στην Ελλάδα, καθώς η τελευταία κατέχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και ασκεί την καθημερινή διοίκηση της εταιρίας SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη συναλλαγή δεν πρόκειται να μεταβάλει στην ουσία τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά διοικείται η SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά στις αγορές καλλυντικών (συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων), στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς και οι λοιπές επιχειρήσεις του ομίλου GROUPE ARNAULT στην ελληνική επικράτεια, ήτοι: (α) στην αγορά χονδρικής πώλησης καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής (β) στην αγορά χονδρικής πώλησης καλλυντικών ευρείας διανομής, (γ) στην αγορά λιανικής πώλησης καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής, (δ) στην αγορά λιανικής πώλησης καλλυντικών ευρείας διανομής και (ε) στην αγορά παραγωγής καλλυντικών ευρείας διανομής. H προτεινόμενη συναλλαγή, κατά πρώτον δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δραστηριότητα της SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, όπως περιγράφηκε ανωτέρω και κατά δεύτερον δεν επηρεάζει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική επικράτεια, διότι η SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ήδη πριν από τη συγκέντρωση, δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, στη λιανική πώληση αρωμάτων, καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης δέρματος, με μικρό μερίδιο αγοράς, οπότε η εξακολούθηση της εμφάνισής της στην ίδια αγορά υπό ελαφρώς διαφορετική δομή ελέγχου, δεν αναμένεται να περιορίσει τον ανταγωνισμό.

Για τους ανωτέρω λόγους το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!