Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Απόφαση 545/2012

Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στην αγορά βρεφικού γάλακτος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 5 του ν.3959/2011, κατά του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αχαΐας και Νήσων ΣΠΕ, της εταιρίας Παναγιώτα Ε. Καρούσου – Ακριβή Ασπρογέρακα Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Φαρμάκων και Ιατρικών Ειδών, με το διακριτικό τίτλο «AKNOPHARM Α.Ε.» και της εταιρίας Αποστολάκη Ε. Ευθυμία Ο.Ε.

Απόφαση 545/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 545/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  27η Ιουλίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Προϊόντα Βρεφικού Γάλακτος
Αντικείμενο Απόφασης  Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Λήψη ασφαλιστικών μέτρων
Καταγγέλλουσα/-ες  Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας

2. Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αχαΐας και Νήσων ΣΠΕ

3. Παναγιώτα Ε. Καρούσου – Ακριβή Ασπρογέρακα Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Φαρμάκων και Ιατρικών Ειδών (AKNOPHARM Α.Ε.)

4. Αποστολάκη Ε. Ευθυμία Ο.Ε.

Περίληψη Απόφασης  

Τον Ιανουάριο του 2012, καταργήθηκε η διάταξη του άρθ. 2 παρ. 2 της ΚΥΑ Υ1/Γ.Π.47815, σύμφωνα με την οποία η διάθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Στις 29 Μαρτίου 2012, δημοσιεύθηκε σε Δελτίο Τύπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας (εφεξής «Φ.Σ.Α.»), η κοινοποίηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (εφεξής «Π.Φ.Σ.») της από 28.3.2012 απόφασης της Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ.Α. αποφάσισε ομόφωνα τα γάλατα της πρώτης βρεφικής ηλικίας των εταιριών FRIESLAND (Frisolac), NESTLE (Nan), CANA (Native, Guigoz), HOCHDORF Nutritec (BIOLAC), μαζί με τα αντίστοιχά τους ειδικά γάλατα, να μην πωλούνται από τα φαρμακεία του εν λόγω Συλλόγου, διότι η οικονομική συμπεριφορά των εταιριών απέναντι στα φαρμακεία είναι τέτοια, που είτε πρέπει να καταγγελθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, είτε αφήνει μηδαμινά περιθώρια κέρδους στο μέσο φαρμακείο του Συλλόγου. Ταυτόχρονα, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφάσισε να «θέσει υπό στενή επιτήρηση» τα γάλατα των εταιριών NOUMIL (Aptamil, Almiron), Pfizer (S-26), για τη διατήρηση της υπάρχουσας οικονομικής πολιτικής, που επιτρέπει στο φαρμακείο να ανταγωνιστεί το super market με ίσες ευκαιρίες.

 Κατόπιν τούτων, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού προχώρησε, διαδοχικά, σε αυτεπάγγελτη έρευνα, σε επιτόπιο έλεγχο και στην υποβολή εισήγησης προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, με σκοπό την ανάκληση της Απόφασης του εν λόγω Συλλόγου.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ομόφωνα ότι η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, η οποία ελήφθη επειδή οι συγκεκριμένες εταιρίες δέχθηκαν να διαθέτουν τα γάλατα αυτά και από τις υπεραγορές (Super Market), συνιστά αντιανταγωνιστική απόφαση ένωσης επιχειρήσεων, η οποία αφορά στο συντονισμό της συμπεριφοράς των μελών του ως προς τον περιορισμό και τον έλεγχο της διάθεσης στην αγορά του βρεφικού γάλακτος. Έκρινε, επίσης, ότι τρεις από τις φαρμακοποθήκες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να συντονίσουν μαζί με το Φαρμακευτικό Σύλλογο την επιχειρηματική τους δράση, με σκοπό να αποκλείσουν τα γάλα των συγκεκριμένων εταιριών από τις αποθήκες τους. Επιπλέον, έκρινε ότι, παρά την εκούσια συμμόρφωση των φαρμακοποιών και των φαρμακαποθηκών στην ανωτέρω εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων εναντίον τους και επέβαλε στα μέρη, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων με σκοπό τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, να απόσχουν από την υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών στο μέλλον (έκδοση αποφάσεων, σύναψη συμφωνιών ή/και εναρμονισμένες πρακτικές με αντικείμενο τη δέσμευση ή συμφωνία περί συλλογικής αποφυγής /αποκλεισμού παραγγελιών ή αντιστρόφως περί συλλογικά προτιμώμενων παραγγελιών από ορισμένες προμηθεύτριες, ομοίως δε περί συλλογικής αποδοχής επιστροφών ή μη) και απείλησε εναντίον τους χρηματική ποινή σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων συμπεριφορών τους, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριας υπόθεσης. Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω αντιμετώπιση της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των φαρμακοποιών, ως κύρωση, είναι ανεξάρτητη από την όποια εξέλιξη στην Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ  ΔΕΑ 2/2014 , ΣτΕ 4192/2015
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!