Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Απόφαση 547/2012

Λήψη απόφασης επί του αυτεπάγγελτου έλεγχου στην αγορά «παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος» στην Περιφέρεια Κρήτης για διαπίστωση ενδεχόμενης παράβασης των άρθρων 1, 2 του νόμου 703/1977, ως ίσχυε.

Απόφαση 547/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 547/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  21η Σεπτεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Παραγωγή και Εμπορία Ετοίμου Σκυροδέματος
Αντικείμενο Απόφασης  Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρα 1 και 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες  Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε.

2. ΛΑΤΟΜ-ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

3. ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

4. ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ

5. ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης  

Κατόπιν επιστολών κατοίκων του νομού Ηρακλείου σχετικά με τις υψηλές τιμές, στις οποίες πωλείται το έτοιμο σκυρόδεμα στο συγκεκριμένο νομό, σε σχέση με τους λοιπούς νομούς της Κρήτης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εκκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα στην ανωτέρω αγορά, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πλήθος εταιριών παραγωγής σκυροδέματος και συνδέσμων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ). Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 1 του νόμου 703/1977, όπως ίσχυε, λόγω της συμμετοχής ορισμένων εταιριών σε απαγορευμένες συμπράξεις.

Ακολούθως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 547/ VII/2012 ομόφωνη Απόφασή της, έκρινε τα ακόλουθα:

1. Διαπίστωσε ότι οι εταιρίες ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε, ΛΑΤΟΜ-ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε, ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, για το χρονικό διάστημα από 30.7.2001 έως και το έτος 2008, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες συμπράξεις (καθορισμός τιμών, περιορισμός/ έλεγχος παραγωγής και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών), δυνάμει ιδίως των από 30.7.2001 και 22.8.2005 συμφωνητικών που αυτές σύναψαν.

2. Διαπίστωσε ότι η εταιρία ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, για το χρονικό διάστημα από 22.8.2005 έως και το έτος 2008, λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένες συμπράξεις (καθορισμός τιμών, περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών), δυνάμει ιδίως του από 22.8.2005 συμφωνητικού που αυτή σύναψε.

3. Υποχρέωσε τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε (απαγορευμένες συμπράξεις), καθώς και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον.

 4. Επέβαλε πρόστιμο στις ως άνω συμπράττουσες εταιρίες για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, συνολικού ύψους ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€94.622,47).

5. Απηύθυνε σύσταση στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος και Αδρανών Υλικών Δυτικής Κρήτης για τη συμμετοχή του στη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 2385/2014 , ΔΕΑ 6330/2014
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!