Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Απόφαση 550/2012

Επανεξέταση της καταγγελίας (με αριθ. πρωτ. 5008/7.8.2006) της εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΕ» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 2α του ν. 703/77 (ΦΕΚ Α΄ 278/26.9.1977), όπως ίσχυε, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 2930/2010 αναπεμπτικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών, σχετικά με την υπ’ αριθ. 442/V/2009 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της ανωτέρω  καταγγελίας.

Απόφαση 550/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 550/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  16η Οκτωβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Προϊόντα Χάλυβα
Αντικείμενο Απόφασης  Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Δεν διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες  IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΕ
Καταγγελλόμενη/-ες  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στις 7.8.2006, η εταιρία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής IRON TENCO) υπέβαλε καταγγελία κατά της εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΑ – ΔΟΜΙΚΑ» (εφεξής ΛΙΑΝΟΣ), για παράβαση των άρθρων 2 και 2α του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, ενώ, στις 2.3.2007, κατέθεσε και αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 442/V/2009 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία η ανωτέρω καταγγελία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία, ως νόμω και ουσία αβάσιμη. Μετά την έκδοση της παραπάνω Απόφασης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης διαβίβασε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στοιχεία που η εταιρία IRON TENCO είχε καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ζήτησε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, βάσει του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 703/1977. Επίσης, η IRON TENCO κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ανωτέρω Απόφασης, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 479/ VI/2010 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Περαιτέρω, η IRON TENCO κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή κατά της υπ’ αριθ. 442/V/2009 Απόφασης, με την οποία ζητούσε την ακύρωσή της.

Το Διοικητικό Εφετείο, με την υπ’ αριθ. 2930/2010 απόφασή του, ακύρωσε την εν λόγω Απόφαση για τυπικούς λόγους και ανέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 550/VII/2012 ομόφωνη Απόφασή της, έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της και απέρριψε την με αριθ. πρωτ. 5008/7.8.2006 καταγγελία.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ  ΔΕΑ 322/2015
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!