Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Απόφαση 551/2012

Λήψη απόφασης επί: α) Της καταγγελίας η οποία υποβλήθηκε αρχικά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και διαβιβάστηκε στη συνέχεια, από αυτήν, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1175/2010 Απόφασή της, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.), της εταιρίας με την επωνυμία «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρία» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ή η Καταγγέλλουσα) κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΔΕΣΦΑ) και της εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΔΕΠΑ), και β) της καταγγελίας ενώπιον της Ε.Α. της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εταιρίας ΔΕΠΑ, για τη διερεύνηση παραβάσεων των  άρθρων 101, 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 1, 2 του Ν. 703/1977- Ν. 3959/2011.

Απόφαση 551/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 551/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 12η Νοεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Φυσικό Αέριο
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25 παρ. 6 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Αποδοχή δεσμεύσεων
Καταγγέλλουσα/-ες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καταγγελλόμενη/-ες ΔΕΠΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε την ανάληψη δεσμεύσεων από μέρους της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΕΠΑ), για παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και στην αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ιδίως ο διαχωρισμός της προμήθειας από τη μεταφορά φυσικού αερίου, η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά και η αυξημένη ευελιξία των πελατών ως προς τη διαχείριση των συμβάσεών τους με τη ΔΕΠΑ, η σταδιακή μείωση δυναμικότητας που δεσμεύει η ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του δικτύου και η αποτελεσματικότερη έτσι πρόσβαση των ανταγωνιστών στην αγορά. Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις, η ισχύς των οποίων είναι δέκα (10) έτη, κατέστησαν υποχρεωτικές για τη ΔΕΠΑ, ενώ, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ πρότεινε την ανάληψη των εν λόγω δεσμεύσεων σε συνέχεια της εξέτασης α) της καταγγελίας, η οποία υποβλήθηκε αρχικά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και διαβιβάστηκε στη συνέχεια από αυτήν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ) κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΕΣΦΑ) και της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΕΠΑ) και β) της καταγγελίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εταιρίας ΔΕΠΑ, για τη διερεύνηση παραβάσεων των άρθρων 101, 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 1, 2 των ν. 703/1977 και 3959/2011 (επί των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 555/VII/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού).

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!