Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση 552/2012

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011 όπως ισχύει, της αύξησης από 34%σε 51% της συμμετοχής της εταιρίας "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης με την επωνυμία "ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Απόφαση 552/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 552/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 7η Δεκεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ειδη Αγοράς Σούπερ-Μάρκετ
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ελεγχόμενη/-ες OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περίληψη Απόφασης  

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 υποβλήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, γνωστοποίηση σχετικά με την αύξηση από 34% σε 51% της συμμετοχής της εταιρίας «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (εφεξής «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ») στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «OK ANYTIME MARKET»). Προ της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, ο έλεγχος της εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET ασκείτο αποκλειστικά από την οικογένεια Ξυνού. Σύμφωνα δε με το προοίμιο της σχετικής συμφωνίας, οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν και έχουν αμοιβαία αποφασίσει όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET.

Η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριοποιείται κυρίως στη λιανική πώληση τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων μέσω σουπερμάρκετ, υπερμάρκετ και παντοπωλείων υπό το σήμα Carrefour, ενώ ελέγχει ή συμμετέχει και σε εταιρίες, οι οποίες δε χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σήμα. Η εταιρία OK ANYTIME MARKET δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης (ειδών σούπερ μάρκετ) μέσω μικρών τοπικών καταστημάτων διευρυμένου ωραρίου. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης της εν λόγω εταιρίας ανήκουν στην κατηγορία των παντοπωλείων και των καταστημάτων γαλακτοκομικών προϊόντων, υπό το σήμα «ΟΚ! ANYTIME… MARKETS».

Ως σχετικές αγορές στην υπό κρίση υπόθεση θεωρήθηκαν οι εξής: α) η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ και β) η υποαγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης.

Η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στις ανωτέρω αγορές, δεδομένου ότι το ποσοστό αύξησης του μεριδίου αγοράς της ΟΚ ANYTIME MARKET εξ αυτής είναι μηδενικό, ο πραγματικός και δυνητικός ανταγωνισμός είναι υπαρκτός (τόσο από τοπικές επιχειρήσεις όσο και από μεγάλες αλυσίδες) και μάλιστα σημαντικός (ύπαρξη ανταγωνιστικών πιέσεων από τη δραστηριοποίηση των λοιπών ανταγωνιστών στις επιμέρους αγορές πλην ελαχίστων πιθανών εξαιρέσεων σε μικρές τοπικές αγορές και στενή υποκατάσταση μεταξύ των προϊόντων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των ανταγωνιστών τους), ενώ δεν προκύπτουν ιδιαίτερα νομικά ή πραγματικά εμπόδια εισόδου στην αγορά, αλλά αντίθετα οι προμηθευτές και οι καταναλωτές προκύπτει ότι έχουν εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής.

Συνεπώς, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισμό. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!