Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση 554/2012

Aυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 του Ν. 703/1977, ως ίσχυε, 1 του Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ) από ιδιοκτήτες και ενώσεις ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών.

Απόφαση 554/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 554/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 18η Δεκεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 και 25 παρ. 6 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση-Αποδοχή Δεσμεύσεων
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αποδοχή Δεσμεύσεων:

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Περίληψη Απόφασης

Με απόφασή της, η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού έκρινε ότι ορισµένοι σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης παραβίασαν το άρθρο 1 του Ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) περί απαγορευµένων συµπράξεων, υιοθετώντας πρακτικές καθορισµού τιµών και υπέρµετρους περιορισµούς στην άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών τους (φροντιστηρίων ξένων γλωσσών).

Όπως επισηµαίνεται στην απόφαση, οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών – µε βάση σειρά αποφάσεων/συστάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή/και σχετικές ρυθµίσεις στα καταστατικά, στους κανονισµούς δεοντολογίας και σε άλλα εσωτερικά τους έγγραφά, για χρονικό διάστηµα άνω της δεκαετίας – είτε συντόνιζαν τα δίδακτρα που χρέωναν τα µέλη τους (π.χ. ελάχιστη τιµή διδάκτρων, περιορισµοί στη χορήγηση εκπτώσεων), είτε συντόνιζαν άλλες σηµαντικές παραµέτρους της εµπορικής δραστηριότητάς τους (π.χ. ρήτρες µη ανταγωνισµού, ρήτρες περί της συµµετοχής ή µη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσοµάθειας, υπέρµετροι περιορισµοί στη διαφηµιστική δραστηριότητα), κατά περίπτωση.

Για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµα συνολικού ύψους   €855.356. Ειδικότερα, και αναλόγως της σοβαρότητας και διάρκειας της διαπιστωθείσας παράβασης για κάθε σύλλογο ξεχωριστά, επιβλήθηκαν – µε βάση το συνολικό κύκλο εργασιών των µελών κάθε ένωσης – πρόστιµα:

1. Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Νοµού Ηρακλείου, € 378.902 (µε συνεκτίµηση ελαφρυντικών περιστάσεων), 2. Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Βόρειας Ελλάδας, € 267.084, 3. Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Νοµού Σερρών,  € 85.229, 4. Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Νοµού Χανίων, € 83.037 (µε συνεκτίµηση ελαφρυντικών περιστάσεων), και 5. Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Νοµού Κιλκίς, € 41.104. Επισηµαίνεται ότι, εάν η ένωση επιχειρήσεων δεν είναι αξιόχρεη, υποχρεούται να συγκεντρώσει εισφορές από τα µέλη της, προκειµένου να καλύψει το ποσό του προστίµου.

Με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποφάσισε να απευθύνει σύσταση στον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών («Europalso») για έτερη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011).

Επίσης, αποφάσισε να αποδεχθεί, δυνάµει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, τις επικαιροποιηµένες δεσµεύσεις που προτάθηκαν από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών («PALSO») προς παύση πιθανολογούµενης παράβασης που αφορούσε σε περιορισµούς στη διοργάνωση και συµµετοχή σε ανταγωνιστικές εξετάσεις γλωσσοµάθειας και έκδοσης συναφών πιστοποιητικών (πέραν των εγκεκριµένων από την Οµοσπονδία). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 32/2014, ΔΕΑ 33/2014, ΔΕΑ 40/2014, ΔΕΑ 44/2014, ΔΕΑ 67/2014, ΔΕΑ 3040/2015, ΔΕΑ 2571/2017, ΔΕΑ 2573/2017
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!