Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση 557/2012

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ Α.Ε.Ε.» από την εταιρία «Marinopoulos Holding SARL»

Απόφαση 557/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 557/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 28η Δεκεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Καφές, Ζαχαροπλαστεία
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες MARINOPOULOS HOLDING SARL
Ελεγχόμενη/-ες ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στις 21.11.2012, οι εταιρίες «MARINOPOULOS HOLDING SARL» και «MARINOPOULOS COFFEE PARTICIPATIONS (CYPRUS) LTD» (η οποία αποτελεί θυγατρική της πρώτης) γνωστοποίησαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξαγορά ποσοστού των μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε.» (εφεξής «MARINOPOULOS COFFEE»), η οποία λειτουργεί την αλυσίδα καταστημάτων καφέ «Starbucks» στην Ελλάδα και στην οποία η «MARINOPOULOS HOLDING SARL» κατείχε ήδη συμμετοχή, από την εταιρία «STARBUCKS COFFEE INTERNATIONAL INC». Ως αποτέλεσμα της γνωστοποιηθείσας πράξης, η «MARINOPOULOS HOLDING SARL» αποκτά τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο επί της MARINOPOULOS COFFEE.

Ως σχετική αγορά για τη συγκεκριμένη υπόθεση ορίστηκε η αγορά των καφέ-ζαχαροπλαστείων. Ωστόσο, η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς παρέμεινε ανοικτή, δεδομένου ότι η ουσιαστική αξιολόγηση των επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας πράξης δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε θεώρηση. Ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η «MARINOPOULOS HOLDING SARL», πλην της υφιστάμενης συμμετοχής της στην εταιρία MARINOPOULOS COFFEE, δεν συμμετέχει σε άλλη εταιρία, αντικείμενο της οποίας να είναι η λειτουργία καταστημάτων καφέ-ζαχαροπλαστείων. Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς της MARINOPOULOS COFFEE στη σχετική αγορά καφέ-ζαχαροπλαστείων για την τελευταία πενταετία (2007-2011), αυτά κυμάνθηκαν σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα, ενώ και τα μερίδια της εταιρίας σε επίπεδο οργανωμένων αλυσίδων καφέ-ζαχαροπλαστείων, κυμάνθηκαν πτωτικά για την αντίστοιχη περίοδο. Η εν λόγω συγκέντρωση συνιστά μεταβολή της ποιότητας του ελέγχου επί της υφιστάμενης επιχείρησης MARINOPOULOS COFFEE, από κοινό σε αποκλειστικό, από την «MARINOPOULOS HOLDING SARL», ως αποτέλεσμα της εξόδου από την πρώτη επιχείρηση του έτερου εκ των προηγουμένως ελεγχόντων μετόχων. Πρόσθετα, η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή δεν συνεπάγεται την επέκταση με οποιονδήποτε τρόπο των δραστηριοτήτων ή /και ενίσχυση της θέσης της MARINOPOULOS COFFEE στην αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται.

Η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στις ανωτέρω αγορές, δεδομένου ότι το ποσοστό αύξησης του μεριδίου αγοράς της MARINOPOULOS COFFEE εξ αυτής θα είναι μηδενικό, ο πραγματικός και δυνητικός ανταγωνισμός είναι υπαρκτός ανά την Ελλάδα (τόσο από οργανωμένες αλυσίδες καφέ-ζαχαροπλαστείων όσο και από μη επώνυμα καταστήματα καφέ) και μάλιστα σημαντικότατος (ύπαρξη ανταγωνιστικών πιέσεων από τη δραστηριοποίηση των λοιπών ανταγωνιστών και στενή υποκατάσταση μεταξύ των προϊόντων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των ανταγωνιστών τους), ενώ δεν προκύπτουν ιδιαίτερα νομικά ή πραγματικά εμπόδια εισόδου στην αγορά, αλλά αντίθετα οι προμηθευτές και οι καταναλωτές προκύπτει ότι έχουν πολλές εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής. Συνεπώς, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισμό ή να προκαλέσει περιορισμό του ανταγωνισμού.

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!