Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Απόφαση 593/2014

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Α.Ε.» από την εταιρία με την επωνυμία «Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών».

Απόφαση 593/2014
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 593/2014
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 10η Οκτωβρίου 2014
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Κινητή και Σταθερή Τηλεφωνία, Υπηρεσίες Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Συνδρομητική Τηλεόραση
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες VODAFON ΠΑΝΑΦΟΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ελεγχόμενη/-ες HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 επ. του ν. 3959/2011, συγκέντρωση που προκύπτει από την απόκτηση από την εταιρία «Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας «Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Α.Ε.

Σύμφωνα με την υπό εξέταση Συγκέντρωση, η Vodafone, θα αποκτήσει την πλήρη κυριότητα και τον αποκλειστικό έλεγχο επί ποσοστού 72,7% των μετοχών έκδοσης της HOL, και η συνολική της συμμετοχή στο μ.κ. της HOL θα ανέλθει σε ποσοστό 91,2% 1

Στην βάση προηγούμενων αποφάσεων της ΕΕΤΤ και της ΕΑ, οι ευρύτερες αγορές που αφορά η συγκέντρωση είναι οι εξής: Α) αγορά παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, Β) αγορά παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, Γ) αγορά παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης (broadband) και Δ) αγορά παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας. Από τις προαναφερόμενες αγορές, οι τρεις πρώτες ανήκουν στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ. Όσον αφορά τον ορισμό της υπό Δ σχετικής αγοράς, η γνωστοποιούσα υιοθετεί την οριοθέτηση της ΕΑ στην απόφαση 538/VII/2012, σύμφωνα με την οποία η παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας αποτελεί διακριτή και επόμενου σταδίου αγορά σε σχέση με την αγορά παραγωγής και απόκτησης τηλεοπτικού περιεχομένου. Με βάση τα παραπάνω, μοναδική εξεταστέα σχετική με την υπό κρίση πράξη αγορά είναι αυτή της παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας.

Έτσι, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των δύο εταιριών στη μοναδική αγορά που αναλύεται στην παρούσα εισήγηση υπολείπονται του 15%. Και ως εκ τούτου, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές, κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων και η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην επιμέρους αγορά στην οποία αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!