Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Απόφαση 538/2012

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6129/07.10.2010 καταγγελίας του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. κατά των συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας που έχουν συναφθεί µεταξύ της FORTHNET Α.Ε. και των ελεύθερα µεταδιδόµενων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών πανελλήνιας εµβέλειας µε τους διακριτικούς τίτλους MEGA, AΝΤ1, ALPHA, ALTER, ΣΚΑΙ και STAR, οι οποίες, κατά τον καταγγέλλοντα, παραβιάζουν τα άρθρα 1(1) και 2 ν.703/77, ως ίσχυε.

Απόφαση 538/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 538/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 26η Μαρτίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

 i)                    Η αγορά της παροχής τηλεοπτικού περιεχοµένου

 ii)                   Η αγορά απόκτησης τηλεοπτικού περιεχοµένου

 iii)                  Η αγορά απόκτησης δικαιωµάτων αναµετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών

 iv)                  Η αγορά παροχής τηλεοπτικής πλατφόρµας

Αντικείμενο Απόφασης  Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης - “όρος αποκλειστικότητας”
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρα 1(1) και 2 του ν. 703/1977, ως ίσχυαν (νυν Άρθρα 1,2 και 25 παρ.6 ν.3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης  Αποδοχή Δεσμεύσεων
Καταγγέλουσα/-ες Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε
Καταγγελόμενη/-ες FORTHNET Α.Ε,  MEGA, AΝΤ1, ALPHA, ALTER, ΣΚΑΙ, STAR
Περίληψη Απόφασης  

Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της καταγγελίας υπ’ αριθ. πρωτ. 6129/07.10.2010 του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. κατά των συμφωνιών αποκλειστικής προμήθειας που έχουν συναφθεί μεταξύ της FORTHNET Α.Ε. και των ελεύθερα μεταδιδόμενων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας με τους διακριτικούς τίτλους MEGA, AΝΤ1, ALPHA, ALTER, ΣΚΑΙ και STAR, οι οποίες, κατά τον καταγγέλλοντα, παραβιάζουν τα άρθρα 1(1) και 2 του ν. 703/1977, ως ίσχυε.

Η καταγγελία αφορούσε στον όρο της αποκλειστικότητας ως προς τα δικαιώματα αναμετάδοσης περιεχομένου που υφίστατο στις συμβάσεις της εταιρίας MULTICHOICE HELLAS Α.Ε. (θυγατρικής της εταιρίας FORTHNET A.E.) με τα ελεύθερα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας ΑΝΤ1, MEGA, ALPHA, STAR, SKAI, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και ALTER, με αποτέλεσμα τα εν λόγω κανάλια να μη δύνανται να συνάψουν με τον καταγγέλλοντα σύμβαση ανάλογη με αυτήν που είχαν υπογράψει με τη MULTICHOICE, για την (ανα)μετάδοση του προγράμματός τους μέσω της ψηφιακής δορυφορικής πλατφόρμας του Ομίλου ΟΤΕ, OTE TV.

Με την υπ’ αρ. 538/VII/2012 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία, αντί της εξέτασης της υπόθεσης, να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις από τις εταιρίες FORTHNET A.E. και MULTICHOICE HELLAS A.E., όπως τελικά διατυπώθηκαν, προκειμένου έτσι να διασφαλιστεί, με άμεσο τρόπο, η αποτελεσματικότερη πρόσβαση ανταγωνιστών στη σχετική αγορά. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, οι εταιρίες:

α) παραιτούνταν από τον ως άνω όρο αποκλειστικότητας, και τροποποιούσαν αντίστοιχα τις σχετικές συμβάσεις, με άμεση ισχύ από την 27η Μαρτίου 2012,

β) δεσμεύονταν να διατηρήσουν, κατά τα λοιπά, τους όρους των κρινόμενων συμβάσεων, ως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο της Απόφασης,

και γ) δεσμεύονταν να μην επιδιώξουν εκ νέου την ως άνω αποκλειστικότητα για αόριστο χρονικό διάστημα. Μετά την παρέλευση πενταετίας, οι εταιρίες δύνανται να ζητήσουν την επανεξέταση ή/και μεταρρύθμιση των εν λόγω δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σχέση με τις κρινόμενες συμβάσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές κατέστησαν υποχρεωτικές για τις εταιρίες FORTHNET A.E. και MULTICHOICE HELLAS A.E.

Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιφυλάχθηκε του δικαιώματός της να τους επιβάλει πρόστιμο μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της προηγούμενης της έκδοσης της Απόφασης χρήσης.

Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!