Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2012

Απόφαση 540/2012

Καταγγελία (µε αρ. πρωτ. 6697/15.11.07) της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ» κατά της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ», σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε κατά τον επίµαχο χρόνο.

Απόφαση 540/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 540/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 7η Ιουνίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

 (α) Διανοµή κινηµατογραφικών ταινιών

 (β) Διαχείριση και εκµετάλλευση κινηµατογραφικών αιθουσών
Αντικείμενο Απόφασης  Καταχρηστική εκµετάλλευση σχέσης οικονοµικής εξάρτησης - Άρνηση Πώλησης.
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο  2α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης  Διαπίστωση Παράβασης.
Καταγγέλουσα/-ες  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ
Καταγγελόμενη/-ες  ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ
Περίληψη Απόφασης  

Απόφαση επί της καταγγελίας (με αρ. πρωτ. 6697/15.11.07) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ» κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε κατά τον επίμαχο χρόνο.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 6697/15.11.07 έγγραφό της, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ», η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών στο Ηράκλειο Κρήτης, κατέθεσε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού καταγγελία κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ», για παράβαση των άρθρων 2 και 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε κατά τον επίμαχο χρόνο. Η ως άνω παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977, ως ίσχυε, είχε απορριφθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην υπ’ αριθ. 429/V/2009 Απόφασή της, εν απουσία δεσπόζουσας θέσης της ODEON στην αγορά διανομής ταινιών. Επί της εξίσου απορριπτικής απόφασης, όμως, ως προς την παράβαση του άρθρου 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε, η καταγγέλουσα προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο ανέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας ότι η ύπαρξη προηγούμενης συναλλακτικής σχέσης μεταξύ καταγγέλλουσας και καταγγελλόμενης δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαπίστωση σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

Ο ισχυρισμός της καταγγέλλουσας περί παράβασης του άρθρου 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε, ερείδετο στην άρνηση πώλησης ταινιών κυρίως πρώτης προβολής εκ μέρους της καταγγελλόμενης.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ομόφωνα, στην υπ’ αρ. 540/VII/2012 Απόφασή της:

α) Διαπίστωσε ότι η εταιρία με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ» παραβίασε το άρθρο 2α του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.

β) Υποχρέωσε την εταιρία με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ» να παύσει τις παραβάσεις του άρθρου 2α του ν. 703/1977, όπως αυτές αναγράφονται στο σκεπτικό της Απόφασης, και να παραλείπει αυτές στο μέλλον.

γ) Υποχρέωσε την εταιρία με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ» να προμηθεύει έγκαιρα στην εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ» τουλάχιστον μία κόπια από κάθε ταινία πρώτης προβολής που διαθέτει στο νομό Ηρακλείου, ήδη από την πρώτη ημέρα προβολής στις αίθουσες του νομού, υπό εύλογους και χωρίς διακρίσεις εμπορικούς όρους.

δ) Απείλησε κατά της ανωτέρω εταιρίας, σε περίπτωση διαπίστωσης συνέχισης ή επανάληψης της κατά το ως άνω σκεπτικό παράβασης του άρθρου 2α του ν. 703/1977, χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την Απόφαση.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ  ΔΕΑ 85/2013 , ΔΕΑ 2938/2014
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!