Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Απόφαση 541/2012

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3959/2011, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών Nordmilch eG, Humana eG και Bad Bibra eG.

Απόφαση 541/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 541/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 19η Ιουνίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Προµήθειας και διανοµής ακατέργαστου γάλακτος
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Προµήθειας και διανοµής ακατέργαστου γάλακτος
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες  

Nordmilch Eg

Humana eG

Bad Bibra eG
Ελεγχόμενη/-ες  DMK Deutsches Milchkontor GmbH (DMK)
Περίληψη Απόφασης  

Προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «NORDMILCH EG», «HUMANA EG» και «BAD BIBRA EG».

 Στις 9.5.2012, οι εταιρίες/συνεταιρισμοί «NORDMILCH EG» (εφεξής «NORDMILCH»), «HUMANA EG» (εφεξής «HUMANA») και «BAD BIBRA EG» (εφεξής «BAD BIBRA») γνωστοποίησαν εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, ως ισχύει, τη μεταξύ τους συγχώνευση, με την απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη.

 Το 2010 είχε προηγηθεί η συγκέντρωση των θυγατρικών των ανωτέρω συνεταιρισμών, «NORDMILCH AG» και «HUMANA MILCHINDUSTRIE GMBH», σύμφωνα με την οποία συγχωνεύτηκαν οι εν λόγω θυγατρικές και δημιουργήθηκε η κοινή εταιρία «DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH» (εφεξής «DMK»), η οποία ανέλαβε τις επιχειρησιακές λειτουργίες των συνεταιρισμών. Η εταιρία DMK, στην οποία ο HUMANA και ο NORDMILCH ασκούν έκτοτε από κοινού τον έλεγχο, είναι η μόνη θυγατρική και των δύο συνεταιρισμών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ο δε BAD BIBRA, αν και μετέχει με ποσοστό 2,2% στο μετοχικό κεφάλαιο της DMK, δε διαθέτει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν και επιπλέον δεν έχει καμία δραστηριότητα στην Ελλάδα. Επίσης, και οι δύο συνεταιρισμοί, καθώς και ο BAD BIBRA, προωθούν/πωλούν το σύνολο της παραγωγής τους σε ακατέργαστο γάλα στην κοινή εταιρία DMK. Ως εκ τούτου, οι συνεταιρισμοί NORDMILCH, HUMANA και BAD BIBRA, έχοντας ήδη μεταβιβάσει το σύνολο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην DMK, αποφάσισαν να συγκεντρώσουν το υπολειπόμενο τμήμα της δραστηριότητάς τους, ήτοι την παραγωγή και προμήθεια ακατέργαστου γάλακτος στην DMK, σε έναν ενιαίο συνεταιρισμό.

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες δραστηριοποιούνται άμεσα και έμμεσα, μέσω της κοινής εταιρίας DMK, στις εξής σχετικές αγορές: α) φρέσκου γάλακτος και γάλακτος υψηλής παστερίωσης, β) γάλακτος μακράς διαρκείας, γ) συμπυκνωμένου γάλακτος, δ) βουτύρου, ε) τυροκομικών, στ) παγωτού, ζ) κρέμας γάλακτος, η) βρεφικών τροφών, θ) γάλακτος σε σκόνη και ι) πρώτης ρευστής ύλης (ακατέργαστο γάλα).

Από την έρευνα της Γ.Δ.Α. για την κρινόμενη συγκέντρωση προέκυψε ότι δεν υπάρχουν επηρεαζόμενες αγορές στην εγχώρια αγορά, καθώς τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στην υπό κρίση συγκέντρωση εταιριών εκτιμάται ότι ήταν μικρότερα του 15% σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 και σε κάθε περίπτωση μικρότερα του 25% για το έτος 2011, σε καθεμία από τις σχετικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη. Σημειώνεται ότι, με την υπό κρίση πράξη, τα μερίδια των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών δεν μεταβάλλονται, αφού η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά στη μεταβολή του ελέγχου της κοινής επιχείρησης DMK, που είναι η μόνη εταιρία των υπό συγχώνευση συνεταιρισμών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα  -
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!