Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Απόφαση 586/2014

Λήψη απόφασης επί της ενδεχόµενης, κατά παράβαση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011), πρόωρης πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης που αφορούσε στην αύξηση από 34% σε 51% της συµµετοχής της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε την επωνυµία ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επί της οποίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 552/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού.

Απόφαση 586/2014
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 586/2014
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 10η Φεβρουαρίου 2014
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Λιανική Πώληση Τροφίμων και Ειδών Καθημερινής Χρήσης (Σούπερ Μάρκετ)
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Δεν επιβάλλει πρόστιμο
Γνωστοποιούσα/-ες  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ελεγχόμενη/-ες  ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’αριθμ 586/2014 απόφασή της σχετικά με την ενδεχόµενη, κατά παράβαση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011), πρόωρη πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης που αφορούσε στην αύξηση από 34% σε 51% της συµµετοχής της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε την επωνυµία ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επί της οποίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 552/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αποφάσισε να µην επιβάλει πρόστιµο στην εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα-µέλη της οικογένειας […], που υπείχαν υποχρέωση γνωστοποίησης, για τους εξής λόγους:

  • Οι γνωστοποιούσες δεν επεδίωξαν να παρακαµφθεί ο ουσιαστικός έλεγχος της συγκέντρωσης από την Ε.Α, ούτε να αποκρύψουν την πραγµατοποιηθείσα συγκέντρωση, αλλά αντίθετα έγκαιρα προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την γνωστοποίησή της.
  • Τα στελέχη των επιχειρήσεων που χειρίστηκαν την υπόθεση τελούσαν σε πλάνη πιστεύοντας ότι επειδή ήδη συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ µε 34%, µε τη µεταβολή στο 51% δεν υπήρξε µεταβολή σε κοινό έλεγχο και ότι δεν άλλαζε η εκπροσώπηση της εταιρίας, δεδοµένου ότι […] ήταν και παλαιότερα Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος και εξακολουθούσε και µε το νέο ∆.Σ. να παραµένει ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος και να έχει εκείνη τις κύριες αρµοδιότητες εξ ου και η παράλειψη θέσεως του συγκεκριµένου όρου της αναβλητικής αίρεσης πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης στο πρακτικό της 18/9/2012.
  • Βάσει των ανωτέρω εκτεθέντων δεν προκύπτει επαρκώς, κατά νόµο, το στοιχείο της υπαιτιότητας, και άρα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011, ακόµη και αν είχε κριθεί ότι υπήρξε πρόωρη πραγµατοποίηση, και η Επιτροπή Ανταγωνισµού κρίνει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί πρόστιµο.
Ένδικα Μέσα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!