Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014

Απόφαση 597/2014

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωναμε τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «Payzone Ελλάς Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιώνκαι Τεχνολογιών» και το διακριτικό τίτλο «Payzone Ελλάς Α.Ε.» από την εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και τοδιακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Απόφαση 597/2014
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 597/2014
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Νοεμβρίου 2014
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ανανέωση Χρόνου Ομιλίας, Υπηρεσίες Προπληρωμένης Κινητής Τηλεφωνίας, Κωδικοί για Αγορές στο Διαδίκτυο με Κουπόνια, Υπηρεσίες Πληρωμής/εξόφλησης Λογαριασμών Κοινής Ωφελείας/Τηλεφωνίας μέσω Ηλεκτρονικού Δικτύου
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες PAYZONE
Περίληψη Απόφασης  

Την 24η Σεπτεμβρίου 2014 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (κατά το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει συγκέντρωση όπου συνίσταται στην απόκτηση της Payzone Ελλάς Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνολογιών (Payzone Ελλάς Α.Ε.) από την εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.), δια μέσου της ΟΡΑΡ Investment Limited, η οποία και αποτελεί θυγατρική εταιρεία κατά 100% της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ως σχετικές αγορές για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης ορίστηκαν οι αγορές δραστηριοποίησης της Payzone και συγκεκριμένα οι αγορές της διανομής και μεταπώλησης υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας σε σχέση με υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, της διανομής και μεταπώλησης κωδικών για τη διενέργεια αγορών στο διαδίκτυο με κουπόνια και της παροχής υπηρεσιών πληρωμής/εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφελείας/τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού δικτύου. Με την Απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι  οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες και οι εταιρίες που ελέγχονται από αυτές δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές υπηρεσιών. Η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 24.9.2013 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που προκύπτει από την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «PAYZONE Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνολογιών» από την εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας αυτού «OPAP Investment Limited».

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!