Παρασκευή, 24 Μαϊος 1996

Απόφαση 35/1996

Αίτηση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ELFANCO ΕΠΕ" για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των (1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PHYTANCO S.A." και (2) Αγάπης Κριασίου - Μαυρίδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 10 Μαϊος 1996

Απόφαση 42/1996

Αυταπάγγελτη έρευνα, την οποία διεξήγαγε η τέως Δ/νση Έρευνας Αγοράς - Ανταγωνισμού του Υπουργείου Εμπορίου (νυν Ανάπτυξης) στα αρτοποιεία και στα πρατήρια άρτου του Νομού Καβάλας για την διαμόρφωση τιμών πώλησης άρτου τύπου 70% και σύμμικτου.
Παρασκευή, 10 Μαϊος 1996

Απόφαση 29/1996

Προσυμφωνία μεταξύ της εταιρίας GENERAL BISCUITS S.A. και της κας Ι. Παπαδοπούλου - Αργυροπούλου για την εξαγορά μετοχών της εταιρίας Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και η συμφωνία μετοχών για την κατανομή των εξουσιών ελέγχου της δευτέρας των επιχειρήσεων, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν…
Τετάρτη, 08 Μαϊος 1996

Απόφαση 30/1996

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε., και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΥΛΩΝ ΕΠΕ.
Τρίτη, 30 Απριλίου 1996

Απόφαση 40/1996

Γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιρείων ΚΑΜΑΡΙ Α.Ε. και ΒΟΣΙΝΑΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, με συνεξέταση της παρεμβάσεως επί της υποθέσεως που είχε καταθέσει η εταιρεία Ε.Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Δευτέρα, 29 Απριλίου 1996

Απόφαση 27/1996

Υποβολή εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης των εταιριών "ΜΗΧΑΝΙΚΗ" Α.Ε και "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" Α.Ε.Α.Β.Τ.Ε
Δευτέρα, 22 Απριλίου 1996

Απόφαση 25/1996

Γνωστοποίηση της συμφωνίας αποκλειστικής προμήθειας της εταιρίας "Motor Oil Hellas Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε." από την εταιρία "Saudi Arabian Oil Company" όξινου αργού πετρελαίου και η υποβολή αιτήματος για την χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης ή, επικουρικά, για την έκδοση εξαίρεσης του άρθρου…
Δευτέρα, 22 Απριλίου 1996

Απόφαση 26/1996

Προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και METROLIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 22.12.1995
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 1996

Απόφαση 24/1996

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επονυμία "ΖΟΥΖΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" κατά της Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΡΟΚΟΛΑΝΤ ΑΒΕΕ"
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 1996

Απόφαση 34/1996

Αίτηση του Γεωργίου Καράβολου για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Κοινοτικής Επιχείρησης Εμφιάλωσης Μεταλλικού Νερού "ΣΟΥΡΩΤΗ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 1996

Απόφαση 33/1996

Καταγγελία της επιχείρησης ΥΙΟΙ Κ. ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε. κατα της εταιρίας ΝΕΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΡΙΑΣ Α.Ε. για παραβίαση του άρ.2 παρ.1 του ν.703/77
Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 22/1996

Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ των εταιριών Johnson & Johnson ΗΠΑ και της θυγατρικής της JNJ Merger Corp. αφενός και της Cordis Corp. αφετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή…
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 45/1996

(α) Γνωστοποίηση εκ μέρους της εταιρείας "ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.", του σχεδίου σύμβασης αποκλειστικής διανομής που υπέγραψε στις 20/6/1990 με την γαλλική εταιρεία "LA CHEMISE LACOSTE S.A." (LCL), καθώς και των σχεδίων συμβάσεων επιλεκτικής διανομής τύπων: "Boutique" - "Corner" και "Εγκεκριμένου Καταστηματάρχη",…
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 47/1996

Καταγγελία του εμπορορραπτικού οίκου ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ κατά της εταιρείας ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε. για αδικαιολόγητη διακοπή συνεργασίας.
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 23/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των επιχειρήσεων KRAFT ΕΛΛΑΣ ΑΕ και CHIPITA INTERNATIONAL SA σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως ισχύει, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις12.10.1995.
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 1996

Απόφαση 21/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων του ομίλου NUTRICIA αφενός και των εταιριών MILUPA AG και ALTANA AG αφετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 15.9.1995
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Απόφαση 36/1996

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, για άρνηση πώλησης τσιγάρων MARLBORO, που φέρεται ότι συνιστά παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77. Η υπό κρίση καταγγελία συνεξετάσθηκε απο την Επιτροπή με τις καταγγελίες…
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Απόφαση 37/1996

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. κατά της εταιρίας ROTHMANS HELLAS , για άρνηση πώλησης τσιγάρων ROTHMANS, που φέρεται ότι συνιστά παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77. Η υπό κρίση καταγγελία συνεξετάσθηκε απο την Επιτροπή με τις…
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Απόφαση 38/1996

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. κατά της εταιρίας ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ για άρνηση πώλησης τσιγάρων CAMEL, που φέρεται ότι συνιστά παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77. Η υπό κρίση καταγγελία συνεξετάσθηκε απο την Επιτροπή με τις καταγγελίες της…
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 18/1995

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών ETHYL CORPORATION και της εταιρίας TEXACO INC., η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 6.10.1995
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 17/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιριών ΝΙΚΗ Α.Ε. αφ'ενός και της εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 29.9.1995
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 20/1996

Καταγγελία του Ευάγγελου Τασούλα κατα (α) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., (β) της Τράπεζας ΑΒΝ-AMRO, (γ) της Τράπεζας Barclays (δ) της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., (ε) της Τράπεζας Societe Generale, (στ) της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. και (ζ) της Εμπορικής Χρηματιστηριακής…
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 19/1996

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εδρεύουσας στην Ν. Ιωνία Αττικής (Αγνώστων Ηρώων 75) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ" και με διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΤΕΚΟ ΕΠΕ", κατα (α) της εδρεύουσας στην Βερμπάνα-Φοντοτότε (VB) Ιταλίας (Βία ντελ Ελεκτρόνικα…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20