Επιτροπή Ανταγωνισμού

Θέμα: Πρόωρη πραγματοποίηση  και  εκπρόθεσμη  γνωστοποίηση  των  συγκεντρώσεων απόκτησης αποκλειστικού  ελέγχου  από  την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD»: α)
επί   της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) επί σημάτων της εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Έγκριση συγκέντρωσης,  σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1-3 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Τρίτη, 03 Ιουνίου 2008

Απόφαση 397/2008

Λήψη απόφαση επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» στην εταιρία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ».

Κατηγορία 2008
Πέμπτη, 08 Μαϊος 2008

Απόφαση 393/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγουμένης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιρειών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και της « HACHETTE RIZZOLI INTERNATIONAL COMMUNICATIONS B.V» για την απόκτηση από την «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε» του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της μεταξύ τους κοινής επιχείρησης υπό την επωνυμία «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HACHETTE RIZZOLI A.E».

Κατηγορία 2008

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.