Οργανόγραμμα

Το Οργανόγραμμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

organogramma 2023 el 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το οργανόγραμμα της ΓΔΑ (η οποία υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή) περιλαμβάνει τις παρακάτω Διευθύνσεις και Τμήματα:

 • Διεύθυνση Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων (Α’ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Α’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Α’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και λοιπών Υπηρεσιών (Β’ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Β’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και Β’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων (Γ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Γ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Γ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Δ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Δ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Δ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Ενέργειας, Μεταφορών, Υδάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Ε Διεύθυνση), που αποτελείται από το Ε’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Ε’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, Ψηφιακών Αγορών Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΣΤ Διεύθυνση), που αποτελείται από το ΣΤ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το ΣΤ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού, που αποτελείται από το Τμήμα Επικεφαλής Νομικού και το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που αποτελείται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Υποδομών, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
 • Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων, που αποτελείται από το Τμήμα Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και το Τμήμα Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων
 • Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού
 • Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών, Έρευνας και Συγκέντρωσης Αγοράς

Περαιτέρω, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΕΑ οι εξής Διευθύνσεις και Γραφεία:

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομελείας, που αποτελείται από το Τμήμα Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομέλειας και το Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, που αποτελείται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
 • Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!