Οργανόγραμμα

Το Οργανόγραμμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

organogramma 2023 el 

Ο νέος Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) προβλέπει μια νέα δομή για την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ), με την δημιουργία τομεακών Διευθύνσεων, οριζοντίων Τμημάτων για την οικονομική τεκμηρίωση και τη ψηφιακή αναζήτηση στοιχείων, καθώς και Διεύθυνσης Επικεφαλής Νομικού.

Περαιτέρω, δημιουργούνται νέες Διευθύνσεις που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΕΑ, καθώς και Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ειδικότερα, το οργανόγραμμα της ΓΔΑ (η οποία υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή) διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

 • Διεύθυνση Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων (Α’ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Α’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Α’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και λοιπών Υπηρεσιών (Β’ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Β’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και Β’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Τροφίμων (Γ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Γ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Γ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Δ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Δ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Δ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών (Ε Διεύθυνση), που αποτελείται από το Ε’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Ε’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης, Διαδικτύου, Ηλεκτρονικών Υποδομών (ΣΤ Διεύθυνση), που αποτελείται από το ΣΤ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το ΣΤ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού, που αποτελείται από το Τμήμα Επικεφαλής Νομικού και το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που αποτελείται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Υποδομών, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
 • Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων, που αποτελείται από το Τμήμα Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και το Τμήμα Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων
 • Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού
 • Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών και Έρευνας

Περαιτέρω, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΕΑ οι εξής Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομελείας, που αποτελείται από το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και το Τμήμα Γραμματείας
 • Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, που αποτελείται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!