Επιτροπή Ανταγωνισμού

Θέμα: Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρίας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της εταιρίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε».

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2002

Απόφαση 207/2002

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν οι από 9.10.1991 και 19.5.1997 καταγγελίες της εταιρείας ΑΓΝΗ ΑΒΕΕ και η από 20.12.1995 καταγγελία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, κατά της εταιρίας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., την οποία καταγγέλλουν για παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/77, όπως ισχύει.

Κατηγορία 2002

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.