Επιτροπή Ανταγωνισμού (63)

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Γράφτηκε από

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απαρτίζεται από:

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Αποστολή & Αρμοδιότητες

Γράφτηκε από

H Eπιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς. Προς τον σκοπό αυτό, η ΓΔΑ εντοπίζει και τεκμηριώνει τις πρακτικές από μέρους των επιχειρήσεων που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεριμνά για την άρση των φραγμών εισόδου στην αγορά, καθιστώντας την ελεύθερη και ανοικτή σε όλες τις επιχειρήσεις.

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ανταποδοτικό Τέλος

Γράφτηκε από

Οδηγίες πληρωμής του Ανταποδοτικού Τέλους ένα τοις χιλίοις υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ανθρώπινο Δυναμικό

Γράφτηκε από

Ο κατάλογος του ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015

Χαρακτηρισμός Απορρήτων

Γράφτηκε από

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων υποθέσεων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων - 7 Ιουλίου 2022

Σελίδα 5 από 5
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.