Επιτροπή Ανταγωνισμού (59)

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Κατευθυντήριες γραμμές 1Α

Γράφτηκε από

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Άρθρου 1Α Ν 3959/2011

Sustainability Sandbox

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022

Μνημόνια Συνεργασίας

Γράφτηκε από

Τα Μνημόνια Συνεργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 Γράφτηκε από

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 789/2022 - Επιστολή μη ανάληψης δράσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 3959/2011 (ΑΡΘΡΑ 101 ΚΑΙ 102 ΣΥΝΘΛΕΕ) 

Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2022

Εξουσιοδοτική Προέδρου

Γράφτηκε από

Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Προέδρου» στον Αντιπρόεδρο και στους Εισηγητές της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στον Γενικό Διευθυντή και στους Προϊστα- μένους των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στα συνημμένα αρχεία η εξουσιοδοτική Προέδρου.

Σελίδα 1 από 5
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.