ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2002

Απόφαση 216/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.7.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση της εταιρείας, ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ( εφεξής ΔΕΛΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, που πραγματοποιείται βάσει της από 4.7.2001 Δημόσιας Πρότασης Αγοράς Μετοχών της εταιρείας GOODY’S A.E. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής GOODY’S ) που θα της εξασφάλιζε τον αποκλειστικό έλεγχο αυτής.

Κατηγορία 2002
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2001

Απόφαση 192/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.7.2001 αίτηση για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για την ολοκλήρωση της συγκέντρωσής της με την εταιρία GOODY’S Α.Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, μέσω δημόσιας πρότασης και πριν τη λήψη οριστικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Κατηγορία 2001

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.